Energierecht

Ontwikkelingen in de energiesector

Duurzaam en energiezuinig ondernemen zijn thema’s die bij steeds meer bedrijven hoog op de agenda staan. Doordat fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardgas en kolen steeds meer op raken, zullen er alternatieve energiebronnen gebruikt moeten worden. De doelstelling is om in 2050 volledig CO2 neutraal te zijn. Om dit te realiseren heeft de overheid maatregelen getroffen om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Daarnaast wordt het gebruik van duurzame energie als zonne-energie, biomassa, groen gas, aardwarmte-energie en waterkrachtenergie gestimuleerd. Doordat bedrijven genoodzaakt zijn te anticiperen op deze ontwikkelingen in de energiesector, groeit de behoefte aan juridische hulp op het gebied van energierecht.

Wet milieubeheer

Vanuit de Wet milieubeheer zijn bedrijven verplicht om energie te besparen. In het Activiteitenbesluit is bepaald dat bedrijven alle erkende energiebesparende maatregelen moeten nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Het gaat hierbij om gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten. Deze energiebesparing levert ten opzichte van de investering al snel veel geld op. Er wordt steeds intensiever opgetreden tegen het niet naleven van wettelijke verplichtingen. Ter verduidelijking voor welke maatregelen de verplichting geldt, zijn daarom per bedrijfstak erkende maatregelen aangewezen.

Energierecht

Het energierecht omvat alle regelgeving die van toepassing is binnen de energiebranche en heeft raakvlakken met andere rechtsgebieden. Zo komen er energievraagstukken voor die overlap hebben met onder andere het agrarisch recht, ondernemingsrecht, vastgoedrecht en/of overheidsrecht. Dit maakt het energierecht een zeer complex rechtsgebied.

Alle expertise onder één dak

Als ondernemer krijgt u ongetwijfeld te maken met het energierecht. Door de snelle ontwikkelingen in de energiebranche, neemt de behoefte aan juridische ondersteuning van een advocaat energierecht steeds meer toe. Onze advocaten, specialisten die hun vak verstaan, werken in verschillende rechtsgebieden samen. Zo vindt u bij ons alle expertise onder één dak.

Wat kan een advocaat energierecht voor u betekenen?

Op het gebied van energierecht kunnen onze advocaten energierecht het volgende voor u betekenen:

  • Adviseren over de benodigde vergunning/melding;
  • Begeleiden bij het verkrijgen van subsidies;
  • Begeleiden bij het maken van afspraken over warmte- en koudeopslag, en het vastleggen van de gemaakte afspraken;
  • Procederen bij handhavend optreden;
  • Procederen bij het niet nakomen van gemaakte afspraken;

Neem vrijblijvend contact op met een van onze advocaten energierecht!