Paarden en pacht

Als u een of meer paarden tegen betaling op uw land laat grazen, of andersom, als u uw paard(en) tegen betaling op het land van een ander laat grazen, kan er sprake zijn van pacht. Zelfs zonder (pacht)overeenkomst.

Wat is pacht?

Op grond van het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:311 BW) is er namelijk sprake van pacht als ‘een onroerende zaak of een gedeelte daarvan (zoals een stuk land) door een partij in gebruik wordt verstrekt aan een andere partij ter uitoefening van bedrijfsmatige landbouw en waarvoor een tegenprestatie wordt geleverd’. Iedere overeenkomst die aan deze definitie voldoet geldt als een pachtovereenkomst. Ongeacht de benaming die u aan de overeenkomst had gegeven en ongeacht of u mondelinge afspraken had gemaakt of deze afspraken schriftelijk had vastgelegd.

Wanneer is het pachtrecht van toepassing?

Als er sprake is van een pachtovereenkomst, is het pachtrecht op die overeenkomst van toepassing. En dat is niet altijd voordelig. Want in het pachtrecht bent u gebonden aan een bepaalde duur van de overeenkomst. Bovendien is het niet altijd mogelijk om de overeenkomst op te zeggen. Daar leest u hier meer over.

Het houden van paarden en de bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Uit de wet valt niet af te leiden wanneer er bij het houden van paarden sprake is van ‘bedrijfsmatige uitoefening van landbouw’, een van de vereisten om te kunnen spreken van pacht. In de rechtspraak is daarom het volgende bepaald:

  • Hobbymatig fokken valt niet onder de bedrijfsmatige uitoefening van landbouw. Bij een hobbymatige paardenhouder of -fokker is er dus altijd sprake van een huurovereenkomst.
  • Een bedrijfsmatige gebruiker of exploitant van een manege, die stallen, een manege en/of een stuk grasland in gebruik heeft, valt niet onder de bedrijfsmatige uitoefening van landbouw (zoals bedoeld in artikel 7:312 BW). Hierbij zal er dus ook altijd sprake zijn van een huurovereenkomst.
  • Een bedrijfsmatige exploitant van een paardenpension, die stallen en/of een stuk grasland in gebruik heeft, valt ook niet onder de bedrijfsmatige uitoefening van landbouw (zoals bedoeld in artikel 7:312 BW).
  • Een bedrijfsmatige paardenfokker die gericht is op de handel in paarden (een agrarisch product) valt wel onder de bedrijfsmatige uitoefening van landbouw. Hierbij zal er dus sprake zijn van een pachtovereenkomst.
  • Bij een bedrijfsmatige paardenfokker/handelaar die de fokkerij combineert met een manege of een trainersbedrijf hangt het af van de omstandigheden van het geval of er sprake is van bedrijfsmatige uitoefening van landbouw. Afhankelijk van de verhoudingen zal er sommige gevallen sprake zijn van pacht, terwijl er in andere gevallen sprake zal zijn van huur.
  • Hetzelfde geldt voor een combinatie van bijvoorbeeld een melkveebedrijf en een manege of paardenpension.

Juridisch advies over paarden en pacht

Wilt u hier meer informatie over? Of  heeft u vragen over uw (pacht)overeenkomst? Bel dan vandaag nog met een van onze specialisten hippisch recht en pachtrecht, via 072 514 46 66. U kunt ook het contactformulier invullen.