Arbeidsrecht advocaat

Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werkgever en werknemer. Bijna iedereen heeft te maken met het arbeidsrecht: elke ondernemer met personeel in dienst en iedereen die een arbeidsovereenkomst gesloten heeft. Het arbeidsrecht verandert regelmatig. Zo is er onder andere met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) per 1 januari 2015 een aantal ingrijpende wijzigingen doorgevoerd. De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die per 1 januari 2020 ingevoerd is, zorgt weer voor een aantal veranderingen.

Dagelijks adviseren en procederen wij over arbeidsrechtelijke kwesties. Wij beheersen alle aspecten binnen het arbeidsrecht en staan zowel werkgevers als werknemers bij. Ook zijn wij gespecialiseerd in de vele rechtsgebieden die samenhangen met het arbeidsrecht. Hierdoor heeft u bij ons alle expertise onder één dak. Onze advocatenkantoren zijn gevestigd in Amsterdam, Alkmaar en Hoorn. Door een arbeidsrecht advocaat van Schenkeveld Advocaten in te schakelen voorkomt u dat u op juridisch vlak steken laat vallen en staat u sterker in uw zaak.
Wilt u snel schakelen? Neem dan direct vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsrecht advocaten.

Arbeidsovereenkomst opstellen

Het is van belang dat afspraken tussen werkgever en werknemer zorgvuldig worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Toch gaat dit vaak mis. Om die reden helpen wij u graag met het opstellen of controleren van uw arbeidsovereenkomst. Daarnaast kunnen wij ook adviseren over arbeidsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld het concurrentiebeding en relatiebeding.

Arbeidsovereenkomst beëindigen

Ook voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst kunt u bij ons terecht. Dit kan bijvoorbeeld door het starten van een ontslagprocedure of een beëindiging met wederzijds goedvinden. Wij kunnen u hierbij van het juiste advies voorzien. Daarnaast kunt u ons ook inschakelen om een beëindigingsovereenkomst op te stellen of te beoordelen.

Ontslag

Twijfelt u of u uw werknemer op staande voet kunt ontslaan of wilt u een ontslagprocedure starten? Bent u genoodzaakt een reorganisatie te starten waarbij u de arbeidsovereenkomst met één of meerdere werknemers wil beëindigen? Bent u als werknemer op staande voet ontslagen of heeft u een ontslagbrief ontvangen?
Wat uw situatie ook is, onze advocaten ontslagrecht hebben alle expertise in huis om u van het juiste advies te voorzien en om u te begeleiden tijdens de ontslagprocedure. Lees meer over ontslagrecht op onze pagina ontslagrecht.

Advocaat ondernemingsraad

Bedrijven met vijftig of meer werknemers zijn verplicht een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Via de OR hebben werknemers medezeggenschap over de besluitvoering binnen de organisatie. De rechten en verplichtingen van de OR zijn geregeld in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De OR heeft daarom diverse rechten om invloed uit te kunnen oefenen. Hierbij moet u denken aan adviesrecht, instemmingsrecht, initiatiefrecht en het recht op informatie van de werkgever. Wij adviseren geregeld werkgevers over medezeggenschap. Daarnaast staan wij ook ondernemingsraden bij met advies over hun rechten en plichten.

Advocaat ambtenarenrecht

U kunt ook bij ons terecht met uw vragen over het arbeidsrecht bij overheidsinstellingen en openbare en private onderwijsinstellingen: het ambtenarenrecht. De rechtspositie wijkt bij deze instellingen af van het reguliere arbeidsrecht, omdat het ambtenarenrecht wordt gekenmerkt door een eenzijdige aanstelling. Iedere overheidssector heeft een eigen rechtspositioneringregeling en per sector gelden andere regels. Mocht u hierover vragen hebben of advies willen, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

ZZP / managementovereenkomsten

Steeds meer mensen verrichten werkzaamheden buiten het reguliere arbeidsrecht als ZZP’er of op basis van een managementovereenkomst. Ook hier adviseren wij bedrijven en zelfstandigen met betrekking tot contracten en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen.

Vragen over Arbeidsrecht?

Stel gerust en geheel vrijblijvend uw vragen aan één van onze arbeidsrecht advocaten door te bellen met 072-514 46 66 / 0229- 21 28 15 / 020-333 8050 of een bericht achter te laten via het contactformulier.