Privacyrecht advocaat

Wat is privacyrecht?

Privacyrecht is een verzamelnaam voor alle wet- en regelgeving die te maken heeft met het recht op bescherming van uw privéleven, uw familie- en gezinsleven, uw woning en/of uw correspondentie. Iedere organisatie, niet alleen bedrijven maar ook overheden en andere instellingen, heeft met het privacyrecht te maken. Hierbij kan alleen al worden gedacht aan de regels hoe om te gaan met klantenbestanden, gegevens van werknemers of gegevens van klanten.

Privacywet: Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG/GDPR)

De hoeveelheid regels, verplichtingen en verantwoordelijkheden op het gebied van het privacyrecht is dan ook groot, complex en behoorlijk abstract en daarmee soms lastig toe te passen in de praktijk.
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR) van kracht voor de hele Europese Unie. De AVG is onder meer van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en de handelswijze bij datalekken.
Naast de AVG en de in Nederland geldende Uitvoeringswet AVG (UAVG) is er meer relevante Europese regelgeving, die ook voortdurend wijzigt.

Waar kan een privacyrecht advocaat u mee helpen?

U kunt met al uw vragen over privacyrecht bij ons terecht. Onze experts op gebied van privacyrecht kunnen u precies vertellen welke regels voor uw specifieke situatie van toepassing zijn. Waar kunnen onze privacyrecht advocaten u bijvoorbeeld bij helpen?

 • Volledige AVG check: voldoet uw organisatie aan de regels en wat moet u concreet veranderen?
 • Het opstellen en beoordelen van documenten, denk aan:
  • verwerkersovereenkomsten, (data processing agreements);
  • privacystatements en cookiestatements;
  • samenwerkingsovereenkomsten op gebied van verwerking van persoonsgegevens.
 • Privacy by design: het adviseren voor of tijdens de ontwikkeling van een product, dienst of proces waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Bijvoorbeeld Internet of Things, data analytics (big data analyse) voor intern gebruik, marketing of apps.
 • Intensieve begeleiding bij een datalek. Wat te doen bij een datalek? Moet u melding maken? Moet u betrokkenen informeren?
 • Het bijstaan in juridische procedures van organisaties die persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld als de Autoriteit Persoonsgegevens handhavend optreedt of als uw organisatie wordt aangesproken door betrokkenen van wie u de persoonsgegevens verwerkt.
 • Het adviseren over complexe overeenkomsten of transities waarin persoonsgegevens een rol spelen. Bijvoorbeeld samenwerkingsovereenkomsten tussen instellingen die persoonsgegevens uitwisselen.

Heeft u een juridische vraag over privacyrecht? Neem contact op met een van onze privacyrecht advocaten door te bellen met 072-514 46 66 of een bericht achter te laten via het contactformulier.