Privacyrecht advocaat

Vrijwel iedere organisatie heeft tegenwoordig te maken met het privacyrecht. Niet alleen bedrijven, maar ook overheden en instellingen. Want vrijwel iedere organisatie verwerkt persoonsgegevens. In klantenbestanden bijvoorbeeld, of in personeelsbestanden. En bij het uitwisselen van informatie met leveranciers of ketenpartners.

De regels binnen het privacyrecht zijn complex en veelomvattend. Organisaties hebben veel verplichtingen, van het bijhouden van een verwerkingsregister en het sluiten van AVG-proof overeenkomsten tot het vaststellen van beleid en het actief informeren van betrokkenen.

AVG/GDPR

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) van kracht in de hele Europese Unie. De AVG is verreweg de belangrijkste privacywet en is onder meer van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en datalekken. Naast de AVG en de in Nederland geldende Uitvoeringswet AVG (UAVG) is er meer relevante (Europese) regelgeving. Veel van deze regelgeving wijzigt voortdurend.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met het toezicht op de naleving van de AVG. De AP heeft verregaande handhavingsbevoegdheden. Zo mag de AP organisaties die niet voldoen aan de AVG een last onder dwangsom of een boete (tot maximaal 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet) opleggen.

De advocaten privacyrecht van Schenkeveld

De specialisten privacyrecht van Schenkeveld Advocaten hebben veel ervaring met het privacyrecht. Wij zijn op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen en kunnen u precies vertellen welke regels op uw organisatie en situatie van toepassing zijn. Ook weten we deze regels te vertalen naar heldere en praktische adviezen en contracten.

Onze advocaten werken voornamelijk voor het MKB en grote ondernemingen, in verschillende branches. Ook werken we voor (semi-)overheidsinstellingen en overheden.

Waar kunnen we u mee helpen?

U kunt bij ons onder meer terecht voor:

  • Een volledige AVG-check: voldoet uw organisatie aan de regels? Welke maatregelen moet u nog nemen? Lees ook: Hoe AVG-proof is uw organisatie? 6 zaken die u in ieder geval geregeld moet hebben.
  • Het opstellen en beoordelen van verschillende documenten, zoals verwerkersovereenkomsten (data processing agreements), privacy- en cookiestatements en samenwerkingsovereenkomsten die zien op de verwerking van persoonsgegevens.
  • Privacy by design: advies over privacyvraagstukken voor of tijdens de ontwikkeling van een product, dienst of proces waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Denk aan producten voor het Internet of Things, data analytics (big data analyse) voor intern gebruik, marketing of apps.
  • Intensieve begeleiding bij een datalek. Wat te doen bij een datalek? Moet u melding maken? Moet u de betrokkenen informeren?
  • Bijstand in juridische procedures, bijvoorbeeld als de AP handhavend optreedt of als uw organisatie wordt aangesproken door betrokkenen van wie u de persoonsgegevens verwerkt.
  • Advies over complexe overeenkomsten of transities waarin persoonsgegevens een rol spelen, zoals samenwerkingsovereenkomsten tussen instellingen die persoonsgegevens uitwisselen.

Een vraag over het privacyrecht?

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op met een van onze advocaten privacyrecht. Dat kan door te bellen met 072-514 46 66 of een bericht achter te laten via het contactformulier. We helpen u graag.