Modellenrecht

Wat is het modellenrecht?

Het tekeningen- en modellenrecht, ook wel modellenrecht, beschermt het uiterlijk van gebruiksvoorwerpen tegen commercieel gebruik door derden. Voorbeelden zijn de vorm, de versiering, het materiaalgebruik of de kleuren van een gebruiksvoorwerp. Het modellenrecht is van toepassing op zowel tweedimensionale als driedimensionale ontwerpen. Een patroon is een voorbeeld van een tweedimensionaal model en wordt ook wel tekening genoemd. Ontwerpen met een driedimensionaal design worden modellen genoemd. Denk hierbij aan de vormgeving van een product. De wetgeving omtrent het modellenrecht is vastgelegd in het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE).

Aan welke voorwaarden moet een model voldoen?

Om bescherming te genieten dient een tekening of model aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Een model moet nieuw zijn. Dit betekent dat er geen identiek model voor publiek beschikbaar mag zijn gesteld, voordat het depot is aangevraagd. Een gebruiksvoorwerp kan dus niet eerst op de markt gebracht worden of gepubliceerd worden, waarna deze gedeponeerd wordt.
  • Het model moet een eigen karakter hebben en mag dus niet sterk lijken op modellen die al eerder op de markt gebracht werden. De algemene indruk die het model wekt, moet verschillen van de algemene indruk van modellen die al eerder op de markt zijn gebracht.
  • Het model mag niet aanstootgevend zijn en mag niet in strijd zijn met de openbare orde.
  • Tot slot moet het uitsluitend gaan om de uiterlijke kenmerken van een gebruiksvoorwerp die niet worden bepaald door een technische functie. Uiterlijke kenmerken die door een technische functie worden bepaald, kunnen middels het octrooirecht beschermd worden.

Model registreren

Wanneer u uw model wilt beschermen, kunt u deze laten registreren bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Het model wordt vervolgens door het Benelux Bureau voor Tekeningen en Modellen getoetst op de eerdergenoemde voorwaarden. Voordat u een registratie aanvraagt, is het dus raadzaam om te controleren of uw model hieraan voldoet. Wordt uw model geaccepteerd dan verkrijgt u modellenrecht over het model wat u vijf jaar lang bescherming biedt. Het modellenrecht kan vervolgens iedere vijf jaar verlengd worden met een maximum duur van 25 jaar. Het registreren van een model is een kwestie van enkel uren en de kosten bedragen slechts een paar honderd euro.

Juridische hulp bij inbreuk

Indien u een modelrecht in handen hebt en iemand maakt hier inbreuk op, dan kunt u hier tegen optreden. Er is sprake van inbreuk wanneer de rechter bepaalt dat een ander model dezelfde algemene indruk wekt bij de gebruikers als uw model. Als rechthebbende kunt u in dat geval een schadevergoeding opeisen bij de overtreder. Tevens kunt u een vordering instellen tot afdracht van de winst die gemaakt is met het gekopieerde model. Ook kunt u het model van de overtreder laten opvorderen of vernietigen. De advocaten van Schenkeveld Advocaten hebben alle kennis in huis omtrent het modellenrecht en staan u graag bij in uw zaak.

Vragen over het registreren van een model of direct optreden tegen inbreuken? Neem vandaag nog contact op met een van onze advocaten. 

Ook kunt u ons telefonisch bereiken via onderstaande telefoonnummers:
Alkmaar                                             072-514 46 66
Amsterdam                                      020-333 80 50
Hoorn                                                0229-212815