Simone Smit

Gespecialiseerd in:

Agrarisch recht (Agri law), Energierecht, Overheidsrecht, Vastgoedrecht

Simone Smit is sinds 2008 aan ons kantoor in Alkmaar verbonden, waar ze werkt op het terrein van het omgevingsrecht, toezicht en handhaving, bouwrecht, huurrechtWet Bibob en agrarisch recht.

Simone is in 2008 afgestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij adviseert en procedeert voor bouwbedrijven, projectontwikkelaars,  architecten, aannemers, (ver-)huurders en particulieren. In 2014 heeft zij de verdiepingscursus Ruimtelijk bestuursrecht van het Instituut voor Bouwrecht met een 9 afgerond. In 2017 is zij cum laude geslaagd voor de Grotius specialisatieopleiding “omgevingsrecht”.

Lidmaatschappen/nevenfuncties

  • Vereniging voor Bouwrecht (VBR)
  • Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A)
  • Vereniging voor Milieurecht (VMR)
  • Vereniging voor Administratief recht (VAR)

Simone Smit joined our Alkmaar office in 2008, where she works in the field of environmental law, supervision and enforcement, construction law, tenancy law, the Bibob Act and agricultural law.

Simone graduated from VU University Amsterdam in 2008. She advises and litigates on behalf of construction companies, project developers, architects, contractors, lessors, landlords and tenants and private individuals. In 2014, she completed the in-depth course in Planning and Zoning Law at the Netherlands Institute for Construction Law with a score of 9. In 2017, she graduated cum laude from the Grotius specialist course in environmental law.

Membership/other positions

- Construction Law Association (VBR)
- Construction Lawyers Association (VBR-A)
- Association for Administrative Law (VAR)
- Chairman of the parents' committee Berend Botje De Goorn