Samenlevingscontract ontbinden

Wanneer twee mensen gaan samenwonen, stellen zij vaak een samenlevingsovereenkomst (of samenlevingscontract) op, vooral als er een huis wordt gekocht of er kinderen (op komst) zijn. Meestal gebeurt dat dan bij de notaris. In zo’n overeenkomst zijn afspraken opgenomen over de gevolgen van de eventuele beëindiging van de samenleving. Die afspraken kunnen zien op de verdeling of verrekening van gemeenschappelijk vermogen of gemaakte kosten. Zo is van belang om vast te leggen wat te doen als er met privégeld is geïnvesteerd in het huis van de ander of in een gezamenlijk huis. Maar ook over ander vermogen kunnen afspraken worden vastgelegd.

Samenlevingscontract ontbinden/beëindigen

Wilt u het samenwonen met uw partner beëindigen? Dan zult u uw samenlevingscontract moeten ontbinden. De wijze van en/of vereisten van de ontbinding van een samenlevingsovereenkomst zijn vaak opgenomen in de overeenkomst. Tussenkomst van een notaris is daarvoor niet nodig. Meestal is het eenvoudig, maar het kan ook ingewikkeld worden. Dan is het wel aan te raden om advies in te winnen bij een advocaat, met name met het oog op de financiële afwikkeling en de bedoeling die partijen hebben gehad bij het aangaan van de samenlevingsovereenkomst. Samenwonende partners hebben soms samen een aanzienlijk vermogen opgebouwd of er staan nog schulden open. Het kan ook zijn dat er regelingen moeten worden getroffen rondom het pensioen. Een advocaat kan een goede schriftelijke overeenkomst (convenant) opstellen, waarin de financiële afspraken over de woning, de inboedel, de bankrekeningen etc. goed zijn opgenomen. Daarbij kan de advocaat wijzen op eventuele fiscale aspecten.

Verplicht ouderschapsplan

In het geval er minderjarige kinderen zijn bij de beëindiging van een samenwoning, stelt de wet sinds maart 2009 voor samenwoners die gezamenlijk het gezag hebben de verplichting om een ouderschapsplan op te stellen. In het ouderschapsplan zullen afspraken over de zorgverdeling en over de kosten van de kinderen moeten worden opgenomen. Het belang van het maken van goede afspraken over de kinderen moet niet worden onderschat. Het is immers juist in het belang van de kinderen dat de ouders goede afspraken maken.

Kosten samenlevingscontract ontbinden

Om de afspraken bij het ontbinden van een samenlevingscontract goed doordacht te maken en vast te leggen, kunt u juridisch advies inwinnen bij een advocaat. Onze advocaat personen- en familierecht heeft jarenlange ervaring met het ontbinden van een samenlevingscontract. Dan weet u zeker dat u goed beslagen ten ijs komt, ook als het toch op een gerechtelijke procedure aankomt.

Het opstellen van een ouderschapsplan en convenant na de beëindiging van een samenwoning is maatwerk, omdat elke situatie nu eenmaal verschilt. Schenkeveld Advocaten wil u graag daarbij adviseren. Wat de kosten betreft, hangt het af van de vraag of er minderjarige kinderen zijn en of er minder of meer afspraken moeten worden gemaakt over de financiële afwikkeling (en de ingewikkeldheid daarvan). In een eerste gesprek kan een schatting worden gegeven van deze kosten.

Meer weten over het ontbinden van een samenlevingscontract? Bel direct met een van onze advocaten personen- en familierecht.