Gebiedsontwikkeling

De beschikbare ruimte in grote delen van Nederland is schaars. Natuur, wonen, recreatie, infrastructuur en bedrijvigheid: zij strijden allemaal om dezelfde ruimte. Daarnaast krijgt u bij gebiedsontwikkeling te maken met verschillende partijen: van de provincie en projectontwikkelaars tot grondeigenaren en andere belanghebbenden. Om het nog complexer te maken is er ook snel veranderende en complexe wet- en regelgeving op het snijvlak van publiek- en privaatrecht.

Binnen dit krachtenveld is het belangrijk dat u kunt vertrouwen op de bijstand van ervaren advocaten, die gespecialiseerd zijn in alle juridische aspecten van gebiedsontwikkeling.

Juridisch advies over gebiedsontwikkeling

De advocaten van Schenkeveld helpen veel gemeenten met de juridische aspecten van hun gebiedsontwikkeling. Omdat zij gewend te adviseren en te procederen in complexe zaken, kunnen zij het krachtenveld overzien en begrijpen zij de politiek-bestuurlijke sensitiviteit van het werk. Dit maakt dat zij u de kortste en meest praktische weg langs de vele regels kunnen wijzen. Ook zorgen ze ervoor dat overeenkomsten duidelijk op papier komen te staan en uw plannen standhouden bij de rechter.

De specialisten van Schenkeveld worden vaak al in het voortraject bij nieuwe plannen betrokken. Bijvoorbeeld bij het vestigen van een voorkeursrecht of tijdens het vooroverleg met de provincie. Maar ook in de rest van het traject, bij het toetsen of wijzigen van het omgevings- of bestemmingsplan of het sluiten van de verschillende (anterieure) PPS-overeenkomsten en eventuele onteigeningsprocedures, staan wij u graag bij. Ook in een daarop volgende procedure zullen onze specialisten in een bestuursrechtelijke of civiele procedure zich maximaal ervoor inspannen dat de genomen besluiten of overeenkomsten in stand blijven.

Zo kunt u bij Schenkeveld Advocaten terecht als u vragen heeft over:

Vragen over gebiedsontwikkeling?

Neem gerust vrijblijvend contact op met een van onze specialisten. Dat kan door te bellen met 072 514 46 66. U kunt ook het contactformulier invullen.