Duurzame energie

Woord

Wat is duurzame energie?

Duurzame energie is energie die op een milieuvriendelijke wijze wordt opgewekt en waar we onbeperkt over kunnen beschikken. Duurzame energie is het alternatief voor schadelijke fossiele brandstoffen als aardolie en aardgas en is nodig om klimaatverandering tegen te gaan. Voor het winnen van duurzame energie wordt gebruik gemaakt van bronnen die geen schade toebrengen aan de natuur, zoals zon, wind, water, en plantaardige grondstoffen.

Soorten duurzame energie

We kennen verschillende soorten duurzame energie:

 • Bio-energie die wordt opgewekt uit biomassa;
 • Zonne-energie die wordt opgewekt uit zonnepanelen of zonneboilers;
 • Aardwarmte-energie waarbij gebruik wordt gemaakt van warmte uit de grond;
 • Windenergie die wordt opgewekt uit de beweging van windmolens of windturbines;
 • Waterkrachtenergie die wordt opgewekt uit stromend water;
 • Groene Waterstof ontstaan door elektrolyse waarbij water door groene elektriciteit wordt gesplitst in waterstof (H2) en zuurstof (O2).

Ook andere vormen van energieopwekking dragen bij aan het beëindigen van het gebruik van fossiele brandstoffen.

UITDAGINGEN VERDUURZAMING

In 2019 kwam 8,7% van alle gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen. Nederland heeft in het Klimaatakkoord als doel gesteld dat de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 dient te zijn gehalveerd, in vergelijking met 1990. In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn. Overheden, bedrijven en consumenten staan dus voor een grote opgave om ons energiesysteem ingrijpend te veranderen: de energietransitie.

Op dit moment wekt Nederland vooral duurzame energie op met:

 • Windturbines op zee;
 • Windmolens op land;
 • Zonnepanelen op daken en in zonneparken.

Er worden in snel tempo andere technieken ontwikkeld, zoals aardwarmte, restwarmte en groene waterstof. Overheden en organisaties krijgen daarbij te maken met verschillende juridische vraagstukken. Zo ontstaan bijvoorbeeld continu nieuwe (publiek-private) samenwerkingsverbanden. Ook moeten nieuwe projecten en duurzame oplossingen worden ingepast in bestemmingsplannen en het stelsel van vergunningen. Verder spelen bij innovaties subsidies een grote rol, en ook de daarover te maken afspraken in overeenkomsten. Bovendien zullen regelmatig zakelijke rechten moeten worden gevestigd.

Naast deze ontwikkelingen spelen discussies met netbeheerders over de aansluiting op het elektriciteitsnet, vanwege de krapte op het net voor nieuwe aansluitingen. De wettelijke aansluitplicht uit de Elektriciteitswet, en de discussie hierover, daar weten wij alles van af.

ADVOCAAT ENERGIERECHT

Wat kan een advocaat energierecht hierbij betekenen? De specialisten van Schenkeveld Advocaten staan overheden en ondernemingen bij in (verschillende fases van) projecten. Waar kunt u ons zoal voor inschakelen?

 • Advies en procederen over het behoud en het verkrijgen van een aansluiting op het net;
 • Advies en begeleiding over hoe duurzame oplossingen in een bestemmingsplan kunnen worden ingepast;
 • Advies over de benodigde vergunning(en)/melding(en);
 • Advies over en begeleiding bij het aanvragen/verkrijgen/behouden van subsidies;
 • Advies over en begeleiding bij het maken van (PPS-)afspraken over warmtenetten, WKO-installaties, waterstof, windmolens, zonneparken, etc;
 • Het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten en projectovereenkomsten;
 • Bezwaar- en beroepsprocedures;
 • Planschadeprocedures;
 • Nadeelcompensatie.

VRAGEN?

Wilt u weten wat onze advocaten energierecht voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op met Schenkeveld Advocaten.