Duurzame energie

Woord

Wat is duurzame energie?

Duurzame energie is energie die op een milieuvriendelijke wijze opgewekt wordt en waar we onbeperkt over kunnen beschikken. Duurzame energie is het alternatief voor de schadelijke fossiele brandstoffen als aardolie en aardgas. Voor het winnen van duurzame energie wordt gebruik gemaakt van bronnen die geen schade toebrengen aan de natuur zoals zon, wind, water en plantaardige grondstoffen.

Soorten duurzame energie

    • Bio-energie die opgewekt wordt uit biomassa;
    • zonne-energie die opgewekt wordt uit zonnepanelen of zonneboilers;
    • aardwarmte-energie waarbij gebruik gemaakt wordt van warmte uit de grond;
    • windenergie die opgewekt wordt uit de beweging van windmolens of windturbines;
    • Waterkrachtenergie die opgewekt wordt uit stromend water.
Vragen? Neem direct contact op!