Rechtsgebieden

Letselschade advocaten in Amsterdam, Alkmaar en Hoorn

Letselschade

Fouten maken is menselijk. Maar wat als andermans fout of nalatigheid ertoe leidt dat u gewond raakt en schade lijdt? Denk hierbij aan schade door een verkeersongeval, een ongeval op uw werk, een valpartij door gebrekkig wegdek of een medische fout. In dat geval is sprake van letselschade en kunt u uw schade in veel gevallen verhalen op de veroorzaker van het ongeval of diens aansprakelijkheidsverzekeraar. Uw letselschadevergoeding bestaat in alle gevallen uit een vergoeding van uw immateriële schade (ook wel smartengeld genoemd). In veel gevallen heeft u ook te maken met medische kosten, verminderd inkomen, kosten voor hulp in de huishouding etc.

Kosten letselschade advocaat

Meestal kost het inschakelen van een letselschadeadvocaat u niets. De aansprakelijke partij moet uw kosten van rechtsbijstand namelijk vergoeden.

Waarom een letselschade advocaat inschakelen?

Na een ongeval heeft u niet alleen te maken met uw letsel, maar vaak ook met verstrekkende financiële gevolgen. U krijgt te maken met de verzekeraar van de aansprakelijke partij en het getouwtrek begint. De verzekeraar wil veel van u weten en wil afspraken maken over het vervolg. Soms wil de verzekeraar zo snel mogelijk afronden door het betalen van een afkoopsom. Het is van groot belang dat u in dit contact met de verzekeraar in een zo vroeg mogelijk stadium wordt bijgestaan door een gespecialiseerde letselschadeadvocaat. Deze advocaat neemt het contact met de verzekeraar van u over, begeleidt het volledige letselschadetraject en brengt uw schade in kaart. Op deze manier wordt voorkomen dat een weg wordt ingeslagen waarvan u later spijt krijgt. Ook als uw letselschadezaak al wat langer loopt, loont het om alsnog een letselschadeadvocaat in te schakelen.

Duur van het traject

De duur van een letselschade traject staat niet vast en is afhankelijk van allerlei omstandigheden zoals de aard en de ernst van uw letsel, de duur van uw klachten, de hoogte van uw schade etc. Om een tijdsinschatting te kunnen geven is het daarom belangrijk om eerst een duidelijk beeld van uw zaak krijgen.

Tijdens een intake kan voor u het verdere beloop van uw letselschadezaak worden geschetst. In sommige gevallen zijn één of meerdere medische onderzoeken nodig bij een onafhankelijke expertisearts.

30 jaar ervaring in letselschade

Schenkeveld Advocaten heeft meer dan 30 jaar ervaring in de afhandeling van letselschadezaken. Het advies is eerlijk en duidelijk: is uw zaak haalbaar of niet? Onze letselschade advocaten zoeken samen met u naar oplossingen waarmee u op de korte en op de lange termijn geholpen bent. Onze letselschade advocaten maken zich hard voor uw zaak. 90% van de zaken lossen zij buiten de rechtszaal op. Grote kans dat u geen rechter te zien krijgt.

Onze letselschadeadvocaten kunnen u helpen wanneer u te maken hebt met letselschade door een:

Zij begroten uw letselschade, waarbij in ieder geval gedacht kan worden aan de volgende schadeposten:

 • schade door beperkingen in het huishouden (huishoudelijke hulp);
 • schade door verminderd inkomen (verlies van arbeidsvermogen), zowel voor werknemers als zelfstandigen;
 • schade aan persoonlijke en/of zakelijke bezittingen;
 • zorgkosten (a.o. eigen risico zorgverzekeraar, kosten voor medicatie en eigen bijdrage fysiotherapie);
 • reiskosten;
 • pensioenschade;
 • smartengeld

Onze letselschade advocaten kunnen u bijstaan bij alle soorten letsel, van orthopedisch letsel tot niet objectiveerbare nekklachten (whiplash) of psychische klachten.

Letselschade advocaten in Amsterdam, Alkmaar en Hoorn

Onze letselschade advocaten behandelen zaken door heel Nederland en onze kantoren zijn gevestigd in Amsterdam, Alkmaar en Hoorn. Neem gerust contact met ons op via het contactformulier voor al uw vragen met betrekking tot letselschade. Voor gratis advies kunt u iedere donderdag van 10:00 – 12:00 uur telefonisch bij ons terecht:

  • Letselschade advocaten in Amsterdam           020-333 80 50
  • Letselschade advocaten in Alkmaar                 072-514 46 66
  • Letselschade advocaten in Hoorn                     0229-21 28 15

10 PRAKTISCHE LETSELSCHADE TIPS

Wilt u meer weten over de mogelijkheid om letselschade te verhalen? Neem gerust contact op met één van onze letselschade advocaten.