Letselschade advocaten in Amsterdam, Alkmaar en Hoorn

WAT IS LETSELSCHADE?

Fouten maken is menselijk. Maar wat als andermans fout of nalatigheid ertoe leidt dat u gewond raakt en schade lijdt? Denk hierbij aan schade door een verkeersongeval, een ongeval op uw werk, een fietsongeluk,  een hondenbeet, een valpartij door gebrekkig wegdek of een medische fout. In dat geval is sprake van letselschade en kunt u uw schade in veel gevallen verhalen op de veroorzaker van het ongeval of diens aansprakelijkheidsverzekeraar. Uw letselschadevergoeding bestaat in alle gevallen uit een vergoeding van uw immateriële schade (ook wel smartengeld genoemd). In veel gevallen heeft u ook te maken met medische kosten, verminderd inkomen, kosten voor hulp in de huishouding etc.

KOSTEN LETSELSCHADE ADVOCAAT

Wie betaalt de kosten van een letselschade advocaat? Meestal kost het inschakelen van een letselschade advocaat u niets. De aansprakelijke partij moet uw kosten van rechtsbijstand namelijk vergoeden.

WANNEER EEN LETSELSCHADE ADVOCAAT INSCHAKELEN?

Na een ongeval heeft u niet alleen te maken met uw letsel, maar vaak ook met verstrekkende financiële gevolgen. U krijgt te maken met de verzekeraar van de aansprakelijke partij en het getouwtrek begint. De verzekeraar wil veel van u weten en wil afspraken maken over het vervolg. Soms wil de verzekeraar zo snel mogelijk afronden door het betalen van een afkoopsom. Het is van groot belang dat u in dit contact met de verzekeraar in een zo vroeg mogelijk stadium wordt bijgestaan door een gespecialiseerde letselschade advocaat. Deze advocaat neemt het contact met de verzekeraar van u over, begeleidt het volledige letselschadetraject en brengt uw schade in kaart. Op deze manier wordt voorkomen dat een weg wordt ingeslagen waarvan u later spijt krijgt. Ook als uw letselschadezaak al wat langer loopt, loont het om alsnog een letselschade advocaat in te schakelen.

Onze advocaten letselschade kunnen u helpen wanneer u te maken hebt met letselschade door een:

Onze letselschade advocaten kunnen u bijstaan bij alle soorten letsel: van orthopedisch letsel tot niet objectiveerbare nekklachten (whiplash) en psychische klachten.

HOE LANG DUURT AFHANDELING LETSELSCHADE?

De duur van een letselschade traject staat niet vast en is afhankelijk van allerlei omstandigheden, zoals de aard en de ernst van uw letsel, de duur van uw klachten, de hoogte van uw schade etc. Om een tijdsinschatting te kunnen geven is het van belang om eerst een duidelijk beeld te krijgen van uw zaak.  Dit gebeurt veelal tijdens het intakegesprek.

Tijdens de intake wordt in veel gevallen ook  al kort het verdere beloop van uw letselschadezaak  met u besproken. In sommige gevallen zijn één of meerdere medische onderzoeken nodig bij een onafhankelijke expertisearts.

LETSELSCHADE VERGOEDING: MEEST VOORKOMENDE SCHADEPOSTEN

Onze letselschade advocaten begroten uw letselschade, waarbij in ieder geval gedacht kan worden aan de volgende schadeposten:

  • schade door beperkingen in het huishouden (huishoudelijke hulp);
  • schade door verminderd inkomen (verlies van arbeidsvermogen), zowel voor werknemers als zelfstandigen;
  • schade aan persoonlijke en/of zakelijke bezittingen;
  • zorgkosten (o.a. eigen risico zorgverzekeraar, kosten voor medicatie en eigen bijdrage fysiotherapie);
  • reiskosten;
  • pensioenschade;
  • smartengeld.

30 JAAR ERVARING IN LETSELSCHADE

Schenkeveld Advocaten heeft meer dan 30 jaar ervaring in de afhandeling van letselschadezaken. Het advies is eerlijk en duidelijk: is uw zaak haalbaar of niet? Onze letselschade advocaten zoeken samen met u naar oplossingen waarmee u op de korte en op de lange termijn geholpen bent. Onze letselschade advocaten maken zich hard voor uw zaak. 90% van de zaken lossen zij buiten de rechtszaal op. Grote kans dat u geen rechter te zien krijgt.

LSA ADVOCAAT

Niels Muntjewerff is aangesloten bij LSA, de Vereniging voor Letselschade Advocaten. Voor LSA Advocaten gelden de hoogst denkbare kwaliteitseisen, die op allerlei manieren gewaarborgd worden. Een LSA letselschade advocaat is aantoonbaar deskundig, goed opgeleid en mensgericht. In dit filmpje wordt uitgelegd hoe een LSA advocaat u als slachtoffer kan bijstaan: