Mediation bij scheiding in Alkmaar, Hoorn en Amsterdam

MfN registermediator Alkmaar, Hoorn, AmsterdamAls u gaat scheiden komt er veel op u af. Een echtscheiding heeft altijd een grote emotionele impact, zowel op uzelf als op uw (ex-)partner. En als er kinderen zijn, uiteraard ook op de kinderen. Los van de vraag hoe u daar mee omgaat moet u ook op korte termijn veel praktische afspraken maken. Over de kinderen bijvoorbeeld. En over het huis, de verdeling van uw (gezamenlijke en/of privé) vermogen en de alimentatie.

U kunt er dan voor kiezen om ieder een eigen advocaat in de arm te nemen en een echtscheidingsprocedure te starten. Maar u kunt ook kiezen voor een sneller, goedkoper en prettiger alternatief: scheidingsmediation met een gekwalificeerde MfN mediator.

Wat is scheidingsmediation?

Scheidingsmediation is een alternatieve methode om uw huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract te beëindigen. U treft elkaar niet voor de rechter, maar kiest samen één scheidingsmediator die optreedt als een bemiddelaar voor u beiden. Onder leiding van de scheidingsmediator maakt u samen afspraken over de kinderen, alimentatie, pensioen en de verdeling van uw bezittingen en schulden. Op die manier kunt u de afspraken zo veel mogelijk zelf vormgeven.

De mediator legt de afspraken vast in een echtscheidingsconvenant en als er kinderen zijn, in een ouderschapsplan. Vervolgens worden deze afspraken voorgelegd aan de rechter. De procedure kan vervolgens schriftelijk en dus zonder zitting verlopen.

Wat doet een scheidingsmediator?

Een scheidingsmediator is een onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar, die de onderhandelingen tussen u en uw (ex-)partner begeleidt. Is de communicatie tussen u en uw (ex-)partner nog goed, en bent u in staat om samen afspraken te maken? Dan zal de mediator voornamelijk juridische informatie geven, zodat u samen tot zorgvuldig afgewogen beslissingen komt. Daarnaast zal de mediator controleren of alle vraagpunten en bijbehorende (financiële) stukken op tafel zijn gekomen.

Verloopt de communicatie niet zo vlot meer? Spelen er bij een van u, of bij allebei allerlei emoties en maakt u elkaar verwijten? Dan kan die dynamiek het maken van constructieve afspraken in de weg staan. In dat geval schenkt de mediator eerst aandacht aan uw emoties en de communicatie. Scheidingsmediators zijn speciaal opgeleid om escalatie te voorkomen en u weer on speaking terms te krijgen. Zij kunnen emotionele onderwerpen in een rustiger vaarwater brengen en zo de weg vrij maken om samen afspraken te maken. En dat is belangrijk, zeker als u kinderen heeft en dus in de toekomst nog veel met elkaar te maken krijgt.

Hoe gaat een mediaton bij echtscheiding in zijn werk?

Scheidingsmediation vindt in eerste instantie altijd plaats op basis van vrijwilligheid. Als u direct kiest voor een rechtszaak zal de rechter ook altijd eerst onderzoeken of uw zaak zich leent voor mediation. Is dat het geval? Dan zal de rechter u alsnog naar een mediator verwijzen. Mediation is altijd vertrouwelijk. Alles wat u tijdens de mediationgesprekken ter tafel brengt blijft tussen u, uw (ex-)partner en de mediator.

In de meeste gevallen hebt u aan 4 tot 5 gesprekken onder leiding van een scheidingsmediator genoeg om tot goede afspraken te komen. Na de eerste kennismaking stelt de mediator een mediationovereenkomst op, die u beiden moet ondertekenen. In die overeenkomst worden de afspraken en het juridisch kader vastgelegd. Vervolgens start de mediation. Daarvoor voert de mediator verschillende gesprekken met u gezamenlijk. Heeft u kinderen? Dan kan de mediator ook met hen (alleen) spreken om te horen hoe zij zelf denken over zaken als co-ouderschap of een omgangsregeling. Bij (grotere) zorgen over de kinderen kan de mediator zo nodig doorverwijzen naar een deskundige.

Als u afspraken hebt gemaakt legt de mediator deze vast in een echtscheidingsconvenant en, als u minderjarige kinderen hebt, in een ouderschapsplan. Deze documenten vormen de basis voor het echtscheidingsverzoek, dat moet worden ingediend bij de rechtbank. Als het u onder leiding van de mediator gelukt is om afspraken te maken zal de rechter deze afspraken bij het uitspreken van de echtscheiding bekrachtigen. In de meeste gevallen hoeft u dan zelf niet meer bij de rechter te verschijnen.

De voordelen van scheidingsmediation

Of u nu nog goed met uw (ex-)partner kunt communiceren of niet, in veruit de meeste gevallen loont het om te proberen er met de hulp van een mediator uit te komen. Scheidingsmediation heeft namelijk veel voordelen ten opzichte van een rechtszaak:

  • Scheidingsmediation is aanzienlijk sneller dan een rechtszaak. Met scheidingsmediation bent u al met 4 tot 5 gesprekken klaar. De afhandeling bij de rechtbank verloopt dan ook snel en vaak schriftelijk. Bij een rechtszaak zijn er vaak meerdere zittingen nodig.
  • Scheidingsmediation is goedkoper dan een juridische procedure, omdat u de kosten voor de scheidingsmediator kunt delen. Bij een rechtszaak hebt u allebei een eigen advocaat nodig.
  • Bij scheidingsmediation is er vaak sprake van een win-winsituatie, omdat u zelf de afspraken kunt vormgeven. In een rechtszaak is dat anders. Dan beslist de rechter over de geschilpunten en zien we vaak een winnaar en een verliezer.
  • De uitkomsten van scheidingsmediation zijn vaak veel duurzamer. Dat maakt mediation effectiever dan een rechtszaak. Omdat u de afspraken zelf maakt is er namelijk ook maatwerk mogelijk. Dat maakt de kans kleiner dat afspraken worden geschonden.
  • Omdat er ook veel aandacht wordt besteed aan uw emoties en de onderliggende communicatie legt u met scheidingsmediation een constructieve basis voor de toekomst. Voor uw kinderen wel zo fijn!

Kies voor een MfN-registermediator

Als u wilt scheiden met behulp van een mediator kunt u uit vele mediators kiezen. Mediator is (nog) geen beschermd beroep. Dat betekent dat iedereen, met welke vooropleiding of achtergrond dan ook, zich mediator mag noemen.

Als u gaat scheiden wilt u er echter zeker van kunnen zijn dat u wordt begeleid door een mediator met de juiste vooropleiding en (juridische) kennis. Een mediator die niet alleen de gesprekken goed begeleidt, maar u ook kan voorlichten over de juridische gevolgen van uw keuzes. Dan is het goed om voor een MfN-registermediator te kiezen. Het MfN-register is het door de Rechtspraak erkende kwaliteitsregister voor mediators.

Als u kiest voor een geregistreerd mediator die daarnaast een in echtscheidingen gespecialiseerd advocaat is, bent u er zeker van dat uw scheiding zo efficiënt mogelijk en op de (juridisch) juiste manier wordt afgewikkeld. Een advocaat scheidingsmediator voorziet u niet alleen van de juiste juridische informatie en adviezen, maar heeft ook de bevoegdheid het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank in te dienen en de echtscheiding te laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand. Was u niet getrouwd en gaat u uit elkaar? Dan kan een advocaat uw afspraken door de rechtbank laten bekrachtigen, om zo bijvoorbeeld alimentatieafspraken veilig te stellen.

De scheidingsmediator van Schenkeveld

Annet Lunshof is de scheidingsspecialist van Schenkeveld Advocaten. Zij is zowel familierechtadvocaat als MfN-geregistreerd scheidingsmediator.

Bent u benieuwd of mediation ook in uw situatie geschikt is?  Of wilt u een afspraak maken op een van onze kantoorlocaties in Hoorn, Alkmaar of Amsterdam? Neem dan gerust contact met ons op via 072 514 46 66. U kunt ook het contactformulier invullen, dan ontvangt u binnen 24 uur antwoord.