Kinderen: Ouderschapsplan en omgangsregeling

Advocaat ouderschapsplan

Gaan u en uw partner uit elkaar en heeft u samen minderjarige kinderen? Dan bent u wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Deze verplichting geldt zowel bij een echtscheiding als bij de ontbinding van een geregistreerd partnerschap. Woonde u samen? Dan is een ouderschapsplan alleen verplicht als u samen het ouderlijk gezag hebt.

Een ouderschapsplan is een overeenkomst op papier waarin is vastgelegd hoe u in de toekomst de uitoefening van het ouderschap regelt. De omgangsregeling is hiervan een belangrijk onderdeel. Onze advocaat personen- en familierecht helpt u graag bij het opstellen van een ouderschapsplan.

Wat staat er in een ouderschapsplan?

Afhankelijk van uw situatie kan een ouderschapsplan heel uitgebreid zijn of juist uit een aantal basisafspraken bestaan. De volgende onderwerpen moeten in ieder geval aan bod komen:

  • De manier waarop u de zorg- en opvoedingstaken verdeelt. Denk hierbij aan afspraken over het dagelijks verblijf, de omgangsregeling en de woonplaats (op welk adres het kind staat ingeschreven).
  • De manier waarop u elkaar informeert en raadpleegt over belangrijke onderwerpen, zoals medische behandelingen, de keuze voor een school, een verhuizing, etc.
  • De manier waarop u de kosten van de opvoeding en verzorging van de kinderen verdeelt en de kinderalimentatie regelt.

Daarnaast kunt u in het ouderschapsplan afspreken hoe u omgaat met wensen van de kinderen. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen kan het goed zijn om hen bij de invulling van het ouderschapsplan te betrekken.

Als het ouderschapsplan definitief is, voegt u het bij het echtscheidingsverzoek of het verzoek tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap, waarna de rechter het plan zal toetsen. Maakt u geen ouderschapsplan? Dan zal de rechtbank de echtscheiding in de meeste gevallen nog niet uitspreken. In plaats daarvan zal de rechter u doorverwijzen naar een mediator om alsnog een ouderschapsplan te maken.

Lukt het niet om afspraken te maken, bijvoorbeeld omdat tussen u en uw ex-partner geen enkele vorm van constructieve communicatie meer mogelijk is? Dan zal de rechtbank de echtscheiding uitspreken en zelf over genoemde onderwerpen beslissen.

Omgangsregeling

Zoals aangegeven is de omgangsregeling een belangrijk onderdeel van het ouderschapsplan. De omgangsregeling mag u naar eigen inzicht vormgeven. In het verleden was er vaak sprake van een weekendregeling, waarbij de moeder de verzorgende ouder was en de kinderen één weekend per 14 dagen bij de vader waren. Tegenwoordig is die regeling meer een uitzondering en zijn er meer varianten mogelijk. Zo wordt steeds vaker gekozen voor co-ouderschap, waarbij beide ouders de zorgtaken zoveel mogelijk fiftyfifty verdelen. Voor de kinderen kan dat wel zo prettig zijn. Zeker voor jonge kinderen is het belangrijk om zowel de vader als de moeder regelmatig te blijven zien.

Ook voor de omgangsregeling geldt dat u deze alleen op hoofdlijnen of juist heel gedetailleerd kunt vastleggen. Zo kunt u in het ouderschapsplan bijvoorbeeld ook afspraken opnemen over vakanties, feest- en verjaardagen en de dag en tijd van overdracht. Soms worden er zelfs afspraken in opgenomen over telefonisch of e-mailcontact of over het contact met grootouders en andere wederzijdse familie.

Advies over het ouderschapsplan of de omgangsregeling?

Het is belangrijk om uw ouderschapsplan en omgangsregeling goed af te stemmen op uw situatie en zorgvuldig vast te leggen. Is het ouderschapsplan eenmaal vastgelegd? Dan is het vaak moeilijk om hierin nog wijzigingen aan te brengen.

Bij Schenkeveld Advocaten vindt u ervaren advocaten personen- en familierecht, die u duidelijk kunnen informeren en adviseren. Neem dus gerust contact met ons op als u vragen hebt, of behoefte aan bijstand.

Alkmaar 072-514 46 66
Amsterdam 020-333 80 50
Hoorn 0229-21 28 15