Warmtewet

Woord

Wat is de warmtewet?

Op 1 januari 2014 is de warmtewet in werking getreden. De warmtewet beschermt bedrijven en consumenten die verwarming of warm water afnemen van een lokaal warmtenet. Dit is vaak het geval bij blokverwarming of stadsverwarming. De wet  is er met name om de afnemers bescherming te bieden tegen machtsmisbruik van de warmteleverancier.

Wat staat er in de warmtewet?

  • De maximale prijs voor de levering van warmte;
  • Dat in het contract moet staan wanneer de warmteleverancier u mag afsluiten;
  • Het recht op compensatie bij ernstige storingen;
  • Hoe de leverancier het gebruik van warmte moet meten;
  • Dat een klacht voorgelegd kan worden aan de geschillencommissie.
Vragen? Neem direct contact op!