Omgevingsrecht en milieurecht

Het omgevingsrecht: een complex en dynamisch samenspel van regels over ruimtelijke ordening, natuur, milieu en water. Een rechtsgebied dat nooit stilstaat, en waarbij de belangen en politieke gevoeligheden groot zijn. Onze specialisten zijn iedere dag met het omgevingsrecht bezig en zijn op de hoogte van alle juridische en maatschappelijke ontwikkelingen. Zij begrijpen welke belangen er spelen en zij beschikken bovendien over politieke sensitiviteit.

De omgevingswet & het overgangsrecht

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 heeft het omgevingsrecht (waaronder het milieurecht) de grootste stelselwijziging ooit ondergaan. De Omgevingswet wordt wel de grootste wetgevingsoperatie sinds de Grondwetsherziening van 1848 genoemd. Naast de Omgevingswet is op 1 januari 2024 ook de Invoeringswet Omgevingswet in werking getreden. In deze wet wordt (onder meer) het overgangsrecht geregeld. Zo regelt de Invoeringswet Omgevingswet wanneer het oude recht nog van toepassing is.

Advocaat omgevingsrecht

De advocaten omgevingsrecht van Schenkeveld werken voor verschillende overheden, en ook voor projectontwikkelaars, grondeigenaren, en ondernemers. Zij zijn gewend aan grote en complexe trajecten, zoals het traject voor woningbouwplannen, de aanleg en transformatie van bedrijventerreinen, maar ook het bouwen in het buitengebied en de aanleg van windparken en zonneparken.

Deze ervaring stelt hen in staat om in het voortraject met u mee te denken en u te helpen om de juiste strategische keuzes te maken. Ook denken zij graag met u mee over de onderbouwing van deze keuzes, zodat besluiten en omgevingsplannen ook bij de rechter standhouden. En wijzigt er iets of dreigt een project vast te lopen? Dan helpen zij u met praktische en creatieve oplossingen.

Zo kunt u onder meer bij Schenkeveld Advocaten terecht als u vragen heeft over:

Vragen over het omgevingsrecht?

Neem gerust vrijblijvend contact op met een van onze specialisten. Dat kan door te bellen met 072 514 46 66. U kunt ook het contactformulier invullen, dan ontvangt u binnen 24 uur een reactie.