Klachtenregeling

Klachtenregeling

Schenkeveld Advocaten hecht grote waarde aan de tevredenheid van cliënten. Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening.

Waar kunt u uw klacht indienen?

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. U kunt ook contact opnemen met mr. P.F. Keuchenius, de klachtenfunctionaris van ons kantoor. Ons kantoor behandelt uw klacht zoals beschreven staat  in onze Modelklachtenregeling.

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Binnen vier weken kunt u onze schriftelijke reactie op uw klacht tegemoet zien.

Geschillencommissie Advocatuur

Ons kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur.  Mocht ons overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst – en bij voorkeur schriftelijk –  aan ons kantoor heeft voorgelegd.  U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Geschillencommissie. Hier kunt u ook de brochure “Hoe werkt de Geschillencommissie Advocatuur?” lezen waarin u ook informatie vindt over de kosten van het behandelen van uw klacht.