Klachtenregeling

Schenkeveld Advocaten hecht grote waarde aan de tevredenheid van cliënten. Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening.

Waar kunt u uw klacht indienen?

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. U kunt ook contact opnemen met mr. P.F. Keuchenius, de klachtenfunctionaris van ons kantoor. Ons kantoor behandelt uw klacht zoals beschreven staat  in onze Modelklachtenregeling.

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Binnen vier weken kunt u onze schriftelijke reactie op uw klacht tegemoet zien.