Overgang van onderneming

Er is sprake van bedrijfsovername als een bedrijf, of een onderdeel daarvan, wordt overgenomen door een ander bedrijf. Bijvoorbeeld als het bedrijf wordt verkocht. De wet noemt dit ‘overgang van onderneming’. Daarbij gelden een aantal beschermende bepalingen voor werknemers.

Wanneer overgang van onderneming?

Een overgang van onderneming betekent niet altijd dat een bedrijf in zijn geheel wordt overgenomen. Volgens de wet is er sprake van een overgang van onderneming als aan de volgende criteria wordt voldaan:

  • De overgang van onderneming is gebaseerd op een overeenkomst, fusie of splitsing.
  • De identiteit van de onderneming die overgaat (de zogenaamde economische eenheid) blijft behouden.

Deze laatste voorwaarde, of de identiteit behouden blijft, zal aan de hand van de specifieke omstandigheden worden beoordeeld. Is het klantenbestand bijvoorbeeld overgenomen? Gaat het grootste deel van het personeel mee? En hoe zit het met de materiële activa?

Een nieuwe werkgever kan proberen de wettelijke bepalingen die komen kijken bij een overgang van onderneming te omzeilen door juist niet de essentiële activa over te nemen. Welke onderdelen van een bedrijf essentieel zijn verschilt weer per sector. In zogenoemde arbeidsintensieve sectoren, waar arbeidskrachten de voornaamste factor zijn bij de bedrijfsactiviteit, is de overname van materiële activa bijvoorbeeld minder van belang.

overgang van onderneming: personeel

Bij een overgang van onderneming gaan de werknemers die in de onderneming of in dat onderdeel werkzaam zijn, van rechtswege mee. De arbeidsovereenkomst zoals die was aangegaan met de oude werkgever blijft in principe ook onder de nieuwe werkgever gelden. Dit betekent onder andere dat de CAO waaraan de oude werkgever gebonden was overgaat op de nieuwe werkgever. Na een overgang van onderneming kunnen daarom (tijdelijk) verschillende CAO regimes gelden.

Als de werknemer bezwaar heeft tegen de overgang, kan hij geen aanspraak maken op voortzetting van de arbeidsovereenkomst met de oude werkgever. Als hij niet wil werken bij zijn nieuwe werkgever, zal hij dit schriftelijk aan de nieuwe werkgever moeten verklaren. Er kan namelijk niet zomaar worden aangenomen dat hij afstand doet van uw arbeidsovereenkomst.

Hebt u vragen over de regelingen rondom een overgang van onderneming? Neem dan vandaag nog contact op met een van onze advocaten arbeidsrecht in Hoorn, Alkmaar of Amsterdam.