Aanbestedingsrecht

Wat is een aanbesteding?

Er is sprake van een aanbesteding wanneer een opdrachtgever of aanbestedende dienst openbaar maakt een opdracht te willen laten uitvoeren door een andere onderneming. Het gaat hierbij om het verrichten van werken, leveringen of diensten. Overheidsinstanties zijn verplicht om opdrachten boven een bepaalde drempelwaarde aan te besteden, commerciële instellingen hebben deze verplichting niet. Iedere onderneming die geïnteresseerd is in de aanbesteding is vrij om zich in te schrijven en een offerte in te dienen bij de opdrachtgever. Zo ontstaat een eerlijke concurrentiestrijd waarbij de opdrachtgever voor de meest voordelige inschrijving kan kiezen. Aan welke partij de opdracht verleend wordt, wordt gunning genoemd.

Aanbestedingsrecht: Aanbestedingswet 2012

Binnen het aanbestedingsrecht gelden een aantal basisbeginselen waar een aanbestedende dienst zich aan dient te houden. Deze beginselen zijn vastgelegd in de Aanbestedingswet 2012 en gelden zelfs als uw werk, levering of dienst onder de drempelwaarde blijft. Zo is een opdrachtgever verplicht alle inschrijvingen op een gelijke, objectieve en niet-discriminerende manier te behandelen. Er mag dus bijvoorbeeld geen onderscheid gemaakt worden tussen geïnteresseerde partijen op basis van nationaliteit. Ook het niet gelijktijdig en volledig verstrekken van informatie aan alle gegadigden wordt als discriminerend beschouwd. Verder dient de aanbestedende dienst zich te houden aan het transparantiebeginsel. Dit houdt in dat alle activiteiten binnen de gehele aanbestedingsprocedure transparant en controleerbaar moeten zijn.

Aanbestedingsbesluit

Verder zijn een aantal bepalingen uit de Aanbestedingswet 2012 nader uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur (het Aanbestedingsbesluit). In het Aanbestedingsbesluit zijn onder meer opgenomen:

  • Gids Proportionaliteit;
  • Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA);
  • Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).

Advocaat aanbestedingsrecht

Zoals u ziet brengt een aanbesteding veel regels en wetgeving met zich mee. Zo krijgt u binnen het aanbestedingsrecht te maken met de Aanbestedingswet 2012, de continu uitdijende Europese jurisprudentie en de algemene aanbestedingsbeginselen. Met zoveel factoren om rekening mee te houden ligt een juridisch conflict binnen het aanbestedingsrecht al gauw op de loer. Wilt u aanbesteden en inschrijven zonder zorgen? Kies dan voor een advocaat aanbestedingsrecht van Schenkeveld Advocaten. U kiest dan voor aanbestedingsjuristen die in de loop der jaren hun sporen verdiend hebben in het aanbestedingsrecht. Al ruim 40 jaar bieden onze experts snelle oplossingen in iedere fase van de aanbesteding:

  • Advies over verplichting of wenselijkheid van aanbesteding
  • Beoordelen van aanbestedingsbestek
  • Begeleiden van aanbestedingsprocedure en inschrijvingen
  • Doortastend optreden in procedures voor overheidsinstanties en inschrijvers

Aanbesteden en inschrijven zonder zorgen? De aanbestedingsexperts van Schenkeveld Advocaten vertellen u er graag meer over. Neem vandaag nog vrijblijvend contact op voor een eerste gesprek.