Koop en verkoop paarden

Koopovereenkomst paard

Paarden zijn levende beesten, en erg kostbaar bovendien. Gaat u een paard kopen of verkopen? Dan is het essentieel dat u zich goed over uw positie laat voorlichten. Is het bijvoorbeeld wel verstandig om in te stemmen met een buitenlands koopovereenkomst? Bent u zich bewust van de zesmaandenregel en de uitzonderingen daarop?

Ook is het van belang om bij het opstellen van de koop- of verkoopovereenkomst uw risico’s zo veel mogelijk te beperken. Het is fijn als u daarbij kunt vertrouwen op advocaten die affiniteit hebben met de paardensport en gespecialiseerd zijn in hippisch recht. Advocaten die bovendien doortastend optreden als er tijdens of na de (ver)koop een conflict ontstaat.

Advocaten hippisch recht

De specialisten van Schenkeveld Advocaten zijn zelf actief  in de paardensport en hebben hun vak gemaakt van de juridische kanten van deze sport. De (internationale) ontwikkelingen in het hippisch recht volgen wij op de voet. Wij adviseren u dus graag over alle juridische facetten die komen kijken bij de koop of verkoop van een paard. En ontstaat er een conflict, bijvoorbeeld over een gebrek of bepaalde eigenschappen van het paard? Dan helpen wij u graag met hippische mediation of staan wij u bij tijdens een procedure. Ook bij internationale aangelegenheden staan wij u graag bij.

Juridisch advies bij koopovereenkomst paard

Hoewel een paard geen roerende zaak is, zijn de juridische regels voor roerende zaken wel op de (ver)koop van een paard van toepassing. Als u een paard koopt of verkoopt sluit u een koopovereenkomst. Daarbij moet u rekening houden met onder andere de volgende belangrijke punten:

  1. Handelen de verkoper en/of koper in de uitoefening van een bedrijf? Voor verkoopovereenkomsten waarbij de verkoper handelt in de uitoefening van een bedrijf en de koper een consument is (consumentenkoop) gelden strengere regels.
  2. Non conformiteit (de verborgen gebreken regeling). Is het in bepaalde gevallen mogelijk en verstandig om in de koopovereenkomst de periode waarin non conformiteit kan worden ingeroepen te beperken?
  3. Voetstoots (“as is”). Kan er in het betreffende geval een voetstootse levering worden overeengekomen? Bij consumenten die van bedrijfsmatige verkopers kopen is dat niet mogelijk. Kan dat wel bij kopers buiten Nederland of de Europese Unie?
  4. Wanneer is het mogelijk en verstandig om de schadevergoedingsplicht van verkoper in de koopovereenkomst uit te sluiten of te beperken?
  5. Opschortende voorwaarden (zoals een klinische/röntgenologische goedkeuring). Is het verstandig om dergelijke voorwaarden in het koopcontract op te nemen?
  6. Bij een internationaal koopcontract: welk recht is van toepassing en welke rechter is bevoegd? Is dat altijd afdwingbaar? Wordt met de toepasbaarheid van het Nederlandse recht ook het Europese consumentenrecht van toepassing? Wat doe ik daaraan als dat het geval is?

Meer weten?

Wilt u hier meer informatie over? Of wilt u dat wij u begeleiden bij de koop of verkoop van een paard? Bel dan vandaag nog met een van onze specialisten hippisch recht, via 072 514 46 66. U kunt ook het contactformulier invullen, dan ontvangt u binnen 24 uur antwoord.