Mededinging

In een vrije markteconomie is mededinging of concurrentie van groot belang voor de consument en de economische groei. Als er geen concurrentie is, bestaat de kans dat de onderneming hogere prijzen gaat hanteren en dat de kwaliteit van het product vermindert. De consument moet dan genoegen nemen met een minder product voor een hogere prijs. Om dit te voorkomen is het mededingingsrecht in het leven geroepen.

Mededingingsrecht

Als ondernemer heeft het mededingingsrecht ongetwijfeld uw aandacht. U doet er alles aan om de mededingingsregels zelf niet te overtreden, maar het mededingingsrecht is echter zo omvangrijk dat u wellicht niet alle regels kent. Misschien loopt u onbewust risico om aangeklaagd te worden. Of misschien kunt u uw concurrenten veel eerder aanpakken dan u denkt.

Het mededingingsrecht omvat alle regelgeving die betrekking heeft op eerlijke concurrentie tussen ondernemingen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op de naleving van de  Mededingingswet en het EU-verdrag. Het mededingingsrecht betreft onder andere de wetgeving omtrent kartelvorming, misbruik van economische machtsposities en fusies.

 • Kartelvorming
  Er is sprake van kartelvorming wanneer twee of meerdere bedrijven overeenkomsten sluiten om de onderlinge concurrentie te verlagen. Dit kan gaan om afspraken over de prijzen van een product of dienst.
 • Misbruik economische machtspositie
  Een bedrijf met een groot marktaandeel kan misbruik maken van deze machtspositie. Zo kan het bedrijf de markt beïnvloeden en concurrenten of nieuwkomers uitschakelen door de prijzen sterk te verlagen. Ook koppelverkoop van producten of diensten valt hieronder.
 • Fusies
  Wanneer twee bedrijven met een groot marktaandeel gaan fuseren, kan er een monopolie ontstaan. Ook wanneer geen marktaandeel van 100% ontstaat, kan de fusie zo groot zijn dat de mededinging beïnvloed kan worden.

Boete voorkomen of concurrent aanpakken? Een advocaat mededingingsrecht adviseert

Wilt u zeker weten dat u de mededingingsregels niet overtreedt? Of heeft u schade geleden doordat concurrenten de regels overtreden hebben? Kies dan voor een advocaat mededingingsrecht van Schenkeveld Advocaten. Een mededingingsrecht advocaat houdt niet alleen uw concurrenten in de gaten, maar helpt u ook om binnen de grenzen van de mededingingsregels te blijven. Met Schenkeveld blijft u op de hoogte van de allerlaatste ontwikkelingen op het gebied van mededinging, ook op internationaal vlak. Door de nauwe samenwerking met een vooraanstaand advocatenkantoor in de V.S. wordt u ook vakkundig begeleid op het gebied van het Amerikaanse anti trust law.

Waarvoor kunt u onze mededingingsrecht advocaten inschakelen?

 • Begeleiden van uw fusie of overname en aanmelding bij Autoriteit Consument en Markt (ACM) en Europese Commissie
 • Onderzoeken van concurrentiebeperkende bepaling in octrooien van concurrent
 • Verweer tegen een claim van ACM of Europese Commissie
 • Beoordelen en opstellen van contracten

Direct contact met Schenkeveld Advocaten? Bel vandaag nog met een van onze advocaten.