Wet Bibob

Gemeente en de Wet Bibob

Voor u het weet, faciliteert u als gemeente met een vergunning, subsidie, gunning, of vastgoedtransactie ongewild en onbewust criminele activiteiten. Dat wilt u natuurlijk zien te voorkomen. Daarom maakt u gebruik van de Wet Bibob, bijvoorbeeld om een vergunning te weigeren of een subsidie in te trekken.

Ook met een negatief advies van het bureau Bibob kunt u onder omstandigheden een vergunning wel verlenen. Wat is daarvoor de juiste procedure? Als de vergunning wordt geweigerd kan er bezwaar worden gemaakt. Hoe houdt u in bezwaar en beroep de vergunning in stand?

Dan is het wel zo prettig als u kunt vertrouwen op juridische bijstand van ervaren Bibob-advocaten, die uw verantwoordelijkheden overzien en het politieke speelveld volledig begrijpen.

Bibob-advocaten

Schenkeveld is de huisadvocaat van verschillende gemeenten. Onze specialisten adviseren en procederen veelvuldig over Bibob-kwesties. Zij begrijpen de politiek-bestuurlijke sensitiviteit van uw werk, gaan strategisch te werk, en zijn een goede gesprekspartner voor juristen, bestuurders en ambtenaren.

U kunt bij ons terecht voor:

  • Begeleiding en advies tijdens het voortraject.
  • Een Bibob-clausule in uw aanbestedingsstukken of overeenkomsten.
  • De beoordeling en interpretatie van een Bibob-advies in relatie tot het besluit dat u moet nemen: kunt u de vergunning weigeren? Kunt u deze inschrijver uitsluiten van deelname aan een aanbesteding? Kunt u de vergunning intrekken? Kunt u de vergunning verlenen onder voorwaarden? Kunt u een overeenkomst ontbinden?
  • Beoordeling van en advies over een zienswijze van een betrokkene.
  • Bijstand in bezwaar- en beroepsprocedures.

Ondernemer en de Wet Bibob

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met de Wet Bibob. Bij vastgoedtransacties met de overheid bijvoorbeeld, of als u een subsidie of een vergunning aanvraagt. Ook als u inschrijft op een aanbesteding kunt u met deze wet te maken krijgen.

De Wet Bibob is een instrument dat moet voorkomen dat de overheid onbewust criminele activiteiten faciliteert en financiert. Op grond van deze wet kan de overheid – na een zogenaamde Bibob-toets dan wel een negatief advies van het Landelijk Bureau Bibob (LBB) – vergunningen en subsidies weigeren of intrekken, vergunning verlenen onder voorwaarden, of inschrijvers uitsluiten van deelname aan een aanbesteding.

De Wet Bibob is complexe materie. Het Bibob-vragenformulier dat u in het kader van een Bibob-toets moet invullen is lang en ingewikkeld. Als u daarbij iets over het hoofd ziet, een fout maakt of onvolledige informatie geeft, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Niet alleen voor de lopende aanvraag of inschrijving, maar ook voor toekomstige vergunning- en subsidie-aanvragen en aanbestedingen. Bovendien levert het onjuist invullen van een formulier een strafbaar feit op (valsheid in geschrifte). U kunt hiervoor een gevangenisstraf krijgen.

U doet er dus goed aan om u bij het invullen van het Bibob-vragenformulier te laten adviseren en te laten bijstaan door een Bibob-specialist.

Vragen?

Benieuwd hoe onze Bibob-advocaten ook voor u het verschil kunnen maken? Bel of mail dan direct.