Letselschade en aansprakelijkheid bij een fietsongeluk

In Nederland leven we in een echt fietsland. En de afgelopen jaren zijn we, zeker sinds de coronacrisis, nog meer gaan fietsen. De opkomst van de elektrische fiets heeft daar zeker aan bijgedragen. Het gevolg? Het is drukker op het fietspad en, door de verschillende snelheden waarmee wordt gefietst, ook een stuk onoverzichtelijker. Daardoor is het aantal fietsongelukken met (ernstig) letsel de laatste jaren flink toegenomen.

Was u met uw fiets betrokken bij een fietsongeluk? Dan heeft u mogelijk recht op een schadevergoeding.

LETSELSCHADE OPGELOPEN BIJ EEN FIETSONGELUK? DOE DE LETSELSCHADECHECK!

Heeft u een ongeluk gehad met uw fiets en heeft u daarbij letsel opgelopen? Met onze gratis letselschadecheck ziet u direct of u de schade kunt verhalen op (de verzekeraar van) de wederpartij!

Als dit het geval is, helpen wij u om de schade te verhalen. Daarbij nemen wij u al uw zorgen uit handen en kunt u zich volledig op uw herstel richten. Wist u al dat deze bijstand u meestal niets kost? De kosten verhalen wij namelijk ook op de verzekeraar.

FIETSONGELUK: AANRIJDING FIETS MET AUTO

Als er sprake is van een aanrijding tussen een auto en een fiets, is de kans op (letsel)schade groot. Daarom worden fietsers door de wet extra beschermd. Fietsers (en voetgangers) worden op grond van artikel 185 van de Wegenverkeerswet (WVW) namelijk aangemerkt als ‘zwakke verkeersdeelnemers’. En motorvoertuigen, zoals auto’s, brommers en landbouwwerktuigen worden gezien als ‘sterke verkeersdeelnemers’.

Is er sprake is van een aanrijding tussen een fiets en een auto of een fiets en een andere sterke verkeersdeelnemer? Dan moet die sterke verkeersdeelnemer meestal de volledige schade van de fietser vergoeden. Als het ontstaan van het ongeval ook deels te wijten is aan een fout van de fietser, moet de sterke verkeersdeelnemer evengoed minimaal 50% (en bij fietsers jonger dan 14 jaar: 100%) van de schade van de zwakke verkeersdeelnemer vergoeden. Dit is alleen anders als er sprake is van overmacht aan de kant van de sterke verkeersdeelnemer. Maar hiervan is in de praktijk vrijwel nooit sprake. Daar leest u hier meer over.

Lees ook:
Als fietser aangereden door een auto? In 4 stappen uw schade vergoed
Fietser schrikt van auto en valt, wie is aansprakelijk?
Ongeval met door rood rijdende fietser en auto

FIETSONGELUK: AANRIJDING FIETSER MET SCOOTER

Ook als er sprake is van een aanrijding tussen een fietser en een scooter is er sprake van een aanrijding tussen een zwakke en een sterke verkeersdeelnemer. In dat geval gelden dezelfde regels als bij een aanrijding tussen een fiets en een auto.

FIETSONGELUK TUSSEN 2 FIETSERS

Anders dan motorvoertuigen zijn fietsen niet verplicht verzekerd (sommige elektrische fietsen uitgezonderd). Nu zijn in Nederland gelukkig veel mensen vrijwillig tegen aansprakelijkheid verzekerd, via de WA-verzekering. Als u dus op de fiets bent aangereden door een andere fietser, is de kans groot dat uw schade (ook de letselschade) is gedekt door de WA-verzekering van de wederpartij.

De aansprakelijkheid wordt hierbij meestal gebaseerd op een overtreding van een verkeersregel. Bijvoorbeeld als de andere partij door rood is gefietst of geen voorrang heeft verleend. Maar als er geen verkeersregel is overtreden kan de ander mogelijk ook aansprakelijk zijn op basis van een ‘gewone’ onrechtmatige daad. Onverwacht gedrag tijdens het fietsen (slingeren, afslaan zonder richting aangeven, uitwijken of plotseling remmen) kan namelijk onrechtmatig zijn als hierdoor schade ontstaat.