Onze Advocaten

Ilse van der Poel

Gespecialiseerd in:

Agrarisch recht (Agri law), Corona – juridische helpdesk, Energierecht, Hippisch recht (Equine law), Overheidsrecht, Vastgoedrecht

Ilse van der Poel is vennoot op ons kantoor in Alkmaar. Zij heeft veel ervaring met bestuursrechtelijke procedures op onder meer het gebied van subsidies, exploitatievergunningen, wet Bibob en APV. Daarnaast adviseert en procedeert zij veel over het privaatrechtelijke en publiekrechtelijke onroerend goedrecht, waaronder begrepen ruimtelijke ordeningsrecht/omgevingsrecht en huurrecht. Ze heeft de specialisatieopleiding Grotius “ruimtelijk ordeningsrecht en milieurecht” met een 8 afgerond. Ze houdt zich daarnaast bezig met het agrarisch recht.

Lidmaatschappen/nevenfuncties

  • Lid van de Vereniging voor Bouwrecht (VBR)
  • Lid van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A)
  • Lid van de Vereniging van Onteigenings-Advocaten
  • Lid van de Vereniging voor Agrarisch Recht
  • Bestuurslid Victoriefonds
  • Lid van de commissie bestuursrecht rechtbank
  • Secretaris Lighthouse, Vereniging voor mensen met leidinggevende functies die direct of indirect bij de bouw betrokken zijn
  • Jurylid Ondernemend Alkmaar
  • Voorzitter Oudercommissie Egelantier (SKOA)
  • Voormalig lid van de Bezwaarschriftencommissie Amsterdam Zuid

Ilse van der Poel is a partner at our office in Alkmaar. She has a great deal of experience with administrative legal procedures in areas such as subsidies, operating licences, the Bibob Act and the APV ( separated private assets). She also advises and litigates extensively on private and public real estate law, including spatial planning law/environmental and planning law and tenancy law. She completed the Grotius specialisation course in "spatial planning law and environmental law" with a score of 8. She is also involved in agricultural law.

Membership/other positions

- Member of the Construction Law Association (VBR)
- Member of the Construction Lawyers Association (VBR-A)
- Member of the Association of Expropriation Lawyers
- Member of the Association for Agricultural Law
- Member of the Objections Committee Amsterdam South
- Member of the Administrative Law Committee of the District Court
- Secretary Lighthouse, Association for people in managerial positions directly or indirectly involved in the construction industry
- Member of the jury Entrepreneurial Alkmaar
- Chairman of the Egelantier Parents' Committee (SKOA)
- Former member of the Review Committee Amsterdam South