Schadevergoeding bij Whiplash

WHIPLASH OPGELOPEN? CLAIM UW SCHADEVERGOEDING

Wanneer u een whiplash heeft opgelopen, kan dit veel kosten met zich meebrengen. Denk aan medische kosten of het moeten betalen van het eigen risico. Wellicht lijdt u ook materiële en immateriële (emotionele) schade. In het ergste geval bent u zelfs niet meer in staat om te werken, met alle (financiële) gevolgen van dien. Als u een whiplash heeft opgelopen bij een (verkeers)ongeval, kunt u vaak aanspraak maken op een schadevergoeding. Daarmee kunt u de geleden schade verhalen op de veroorzaker van het ongeval. Dit geldt ook voor de kosten van juridische bijstand!

Neem daarom gerust vrijblijvend contact op met een van onze letselschade advocaten. Zij vertellen u graag meer en kunnen snel een inschatting van uw zaak maken.

WAT IS EEN WHIPLASH?

Een whiplash is een verzamelnaam voor klachten die kunnen ontstaan na een plotselinge heftige beweging van het hoofd. Hierbij maken de nek en hals vaak een ‘zweepslag’ beweging in voorwaartse-, achterwaartse- of zijwaartse richting. Een whiplash komt dan ook vaak voor na een aanrijding.

Lees ook: Een whiplash na een aanrijding, wat nu?

EEN WHIPLASH WORDT VAAK NIET ERKEND

De klachten die horen bij een whiplash worden vaak als ernstig ervaren: nekpijn, rugpijn, hoofdpijn, duizeligheid en overgevoeligheid. Deze klachten en de daaruit voortvloeiende concentratieproblemen en vermoeidheid kunnen u beperken in uw werk en in uw dagelijks leven.

Maar omdat een whiplash niet zichtbaar is voor de buitenwereld (ook niet op een röntgenfoto of MRI-scan) erkennen verzekeraars het letsel van een whiplash lang niet altijd. Zeker niet als het herstel lang blijkt te duren.

Met ruim 30 jaar ervaring kunnen onze letselschade advocaten u uitstekend bijstaan in de discussie met de verzekeraar. In de rechtspraak worden slachtoffers met een whiplash namelijk in bescherming genomen. Het enkele feit dat het letsel niet zichtbaar is op een röntgenfoto of MRI-scan, betekent niet dat er ook geen letsel en daaruit voortvloeiende schade bestaat. Als blijkt dat u sinds het ongeval te maken hebt met klachten, deze klachten reëel zijn én geen andere oorzaak van de klachten is aan te wijzen, staat het verband tussen uw klachten en het ongeval juridisch vast.

Om dit in uw zaak te kunnen beoordelen, kan er een medisch onderzoek nodig zijn. In dat geval kunnen onze letselschade advocaten u behoeden voor artsen die kritisch staan tegenover een whiplash. Zo weet u zeker dat er alles aan wordt gedaan om ervoor te zorgen dat u de schadevergoeding krijgt waarop u recht hebt.

HOOGTE SCHADEVERGOEDING BIJ WHIPLASH

Als u in aanmerking komt voor een schadevergoeding, hangt de hoogte hiervan af van verschillende zaken. Denk hierbij aan de ernst en de duur van uw klachten en de mate waarin zij u in het dagelijks leven beperken. Gelukkig herstellen de meeste mensen binnen enkele weken volledig van een whiplash. Maar soms duurt het herstel veel langer, tot wel een jaar. En bij sommige slachtoffers zullen bepaalde klachten helaas nooit meer verdwijnen.

Bij de berekening van de hoogte van de schadevergoeding maken we onderscheid tussen materiële en immateriële schade. Immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd. Onder de materiële schade kunnen onder meer de volgende schadeposten vallen:

  • gemiste inkomsten door arbeidsongeschiktheid;
  • medische kosten (waaronder het eigen risico van uw zorgverzekeraar);
  • reis- en parkeerkosten (bijvoorbeeld voor ziekenhuisbezoek);
  • kosten voor het inschakelen van hulp bij huishoudelijke taken en klusjes in en om het huis;
  • kosten voor hulp bij uw verzorging;
  • kosten voor studievertraging; en
  • kosten voor ongebruikte kaartjes en abonnementen (bijvoorbeeld van een sportschool of sportvereniging)

SMARTENGELD BIJ WHIPLASH

Naast een vergoeding voor de materiële schade, kunt u bij een whiplash ook in aanmerking komen voor smartengeld. Dit is een vergoeding voor immateriële schade, zoals de pijn, het verdriet en het psychisch leed dat het ongeluk heeft veroorzaakt. Als u door uw klachten bijvoorbeeld minder van het leven kunt genieten omdat u bepaalde hobby’s niet meer kunt uitoefenen of beperkt wordt in uw sociaal leven, is dit schade die voor vergoeding in aanmerking kan komen.

Voor het berekenen van de hoogte van het smartengeld wordt in de praktijk de Smartengeldgids van de ANWB als leidraad gehanteerd. Deze gids geeft een overzicht van rechterlijke uitspraken over smartengeld. In het geval van een whiplash kan in de Smartengeldgids aansluiting worden gezocht bij vergelijkbare zaken. Daarnaast zullen uw specifieke medische situatie en persoonlijke omstandigheden een rol spelen bij de uiteindelijke hoogte van het smartengeld. Het is raadzaam om daarover niet zelf in onderhandeling te gaan met de verzekeraar, maar deze onderhandelingen over te laten aan een gespecialiseerde letselschade advocaat, zoals de letselschade advocaten van Schenkeveld.

VOORBEELDEN VAN SMARTENGELD BIJ WHIPLASH

Wij geven u hieronder enkele voorbeelden over reeds uitgekeerde smartengeldbedragen bij whiplash, zoals deze te vinden zijn in de ANWB Smartengeldgids. Daarbij willen wij u meegeven dat de smartengeldbedragen voor whiplash in Nederland in het algemeen lager liggen dan in andere landen. De voorbeelden hieronder zijn willekeurig gekozen uitspraken uit de Smartengeldgids. Elke zaak is anders en bij elke zaak moet maatwerk worden verricht.

Rechtbank Rotterdam (2020)
Zelfstandig kapster – whiplash na aanrijding
smartengeld € 10.551,-

Als gevolg van een verkeersongeval heeft zij een whiplash opgelopen. Ze kampt hierdoor met hoofdpijn en nekpijn. De rechtbank overweegt dat het ongeval in februari 2011 haar op een kwetsbaar moment heeft getroffen. Als zelfstandig kapster had zij haar kapsalon aan huis, waarin zij na beëindiging van haar relatie alleen woonde. Door financiële problemen heeft ze haar huis in 2013 met verlies moeten verkopen en is ze weer bij haar ouders gaan wonen. Hierdoor was het extra lastig om haar werkzaamheden te hervatten. Het letsel heeft haar aanvankelijk volledig verhinderd om weer aan de slag te gaan. Sinds ze in 2015 weer beschikt over een woning en de klachten langzaam afnemen, is ze weer tot werkzaamheden in staat. De prognose lijkt gunstig.

Gerechtshof Amsterdam (2020)
Zelfstandig ondernemer – whiplash na aanrijding
smartengeld € 5.233,-

Toen hij met zijn auto stond te wachten voor de slagbomen van een openstaande brug, is een auto, die de rij auto’s niet had gezien, tegen de auto achter hem gebotst, als gevolg waarvan de auto achter hem weer tegen zijn auto is gebotst. Hierdoor heeft hij een whiplash opgelopen. Als gevolg hiervan kampte hij met hoofdpijnklachten en geheugen- en concentratieproblemen.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (2018)
Civiel ingenieur – whiplash na aanrijding
smartengeld € 4.263,-

Toen hij met zijn auto voor het verkeerslicht stond, is een auto van achteren tegen zijn auto gebotst. Als gevolg daarvan heeft hij een whiplash opgelopen. Hij kampte met diverse whiplashachtige klachten, te weten psychische klachten (depressieve gevoelens en angstaanvallen), nek- en hoofdpijn, en aandachts- en concentratiestoornissen. Na verloop van enkele jaren waren er geen blijvende restklachten meer. Toen het ongeluk hem in 2003 overkwam was hij, een hoogopgeleide ondernemer, in de kracht van zijn leven, en bezig zijn onderneming verder uit te bouwen. In eerste instantie was hij geheel arbeidsongeschikt, daarna gedeeltelijk, waarna hij vanaf ca. 2007 weer zo goed als volledig kon functioneren.

Gerechtshof Arnhem (2011)
Schaver in ploegendienst – whiplash na aanrijding
smartengeld € 8.848,-

Hij is betrokken geraakt bij een verkeersongeval en heeft daarbij een whiplash opgelopen. Hij werkte vóór het ongeval fulltime als schaver in ploegendienst. Is na het ongeval (gedeeltelijk) arbeidsongeschiktheid geworden. Is binnen het bedrijf waar hij werkte overgeplaatst en (thans parttime) werkzaam als bankwerker in dagdienst. De rechtbank overwoog dat hij ten gevolge van het ongeval niet alleen de door deskundige geconstateerde whiplashklachten heeft opgelopen, maar dat niet is uit te sluiten dat hij ook psychologisch ontregeld is geraakt. Heeft last van lichte beperkingen op somatisch terrein en, bij vermoeidheid, concentratieproblemen. Kan waterpolosport niet op wedstrijdniveau beoefenen, maar moet zich beperken tot lichte activiteiten op dit terrein. Hof sluit zich aan bij oordeel rechtbank en overweegt daarbij dat het gaat om een verkeersongeval als gevolg waarvan hij whiplashachtige klachten heeft opgelopen (pijnklachten aan hoofd en nek, concentratiestoornissen en vermoeidheid), waardoor hij arbeidsongeschikt is geraakt en uiteindelijk gedeeltelijk is ontslagen. Hij was 30 jaar oud ten tijde van het ongeval.

Maar ook (geen aanrijding):

Rechtbank Rotterdam (2020)
Politieagent – whiplash door mishandeling
smartengeld € 1.530,-

Nadat hij had opgetreden tegen een luid toeterende bruidsstoet, werd hij van achteren door verdachte tegen zijn hoofd en nek geslagen. Hij viel als gevolg daarvan neer en was korte tijd buiten bewustzijn. De verdachte liet hem daarbij in hulpeloze toestand achter. De agent liep door het incident een hersenschudding, een whiplash en lichte gebitsschade op. Hij was daardoor overgevoelig voor licht en geluid. Verder waren zijn concentratie en energie sterk verminderd. Hij was langdurig niet inzetbaar voor zijn eigen werk en heeft aangepast werk aanvaard. Het incident heeft veel impact gehad op zijn gezin, wat hij als een nare bijkomstigheid heeft ervaren. Hij heeft langdurig veel sociale en sportieve activiteiten niet kunnen uitvoeren. Doordat het incident breed in de media is gedeeld, leidde het tot veel maatschappelijke verontwaardiging. Ook dit is van invloed geweest op het leven van de agent.