Energielabel bij koop, verkoop en huur

Woord

Wat is een energielabel?

Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig een pand is. Het energielabel  loopt van  klasse A (zeer zuinig) tot en met klasse G (zeer onzuinig).  Daarnaast wordt aangegeven welke energiebesparende maatregelen er mogelijk zijn. Eigenaren moeten een energielabel hebben bij verkoop, verhuur of oplevering van een gebouw, met uitzondering van:

  • beschermde monumenten;
  • vrijstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte tot 50 m2;
  • (agrarische) bedrijfspanden bedoeld voor opslag of bewerking (fabriekshallen);
  • tijdelijke bouwwerken (zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen);
  • gebouwen die geen energie gebruiken om het klimaat binnen te regelen (zoals schuren of garages).

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert vanaf 1 januari 2015 of er een definitief energielabel aanwezig is bij de verkoop, verhuur en oplevering van gebouwen (woningen en utiliteitsgebouwen zoals kantoren, winkels e.a.).

Energielabel C verplicht voor kantoren in 2023

De verwachting is dat in 2023 minimaal een energielabel C verplicht is voor een bedrijfspand groter dan 100m2. Waarschijnlijk moeten bij meer dan vijftig procent van de kantoorpanden in Nederland maatregelen genomen worden. Als een pand niet voldoet aan de eisen, mag het niet meer als kantoor gebruikt worden.

Vragen? Neem direct contact op!