Octrooi/Patent aanvragen

Wat is een octrooi/patent?

Heeft u een uitvinding gedaan en wilt u deze beschermen tegen het namaken, verkopen, invoeren of commercieel gebruik door derden? Dan dient u een octrooi, ook wel patent genoemd, aan te vragen wat u het alleenrecht over uw uitvinding geeft. Dit geldt zelfs wanneer een ander onafhankelijk dezelfde uitvinding heeft gedaan.

Een octrooi kunt u alleen aanvragen op uitvindingen. Hiermee wordt onderscheid gemaakt met andere vormen van intellectueel eigendom. Een octrooi is altijd geldig voor één land of een gebied. Ook kunt u een aanvraag indienen voor meerdere landen binnen een regio tegelijk, bijvoorbeeld binnen Europa. Hierbij kunt u zelf bepalen binnen welke landen u bescherming wilt.

Drie voorwaarden octrooi aanvragen: nieuwheid, inventiviteit, toepasbaarheid

Om octrooi te verkrijgen, moet uw uitvinding aan drie voorwaarden voldoen.

  • Nieuwheid
    Uw uitvinding moet volledig nieuw zijn. Dit klinkt logisch, maar levert geregeld problemen op. Een uitvinding mag namelijk nergens ter wereld openbaar gemaakt zijn, ook niet door uzelf. Daarom moet u uw uitvinding totdat u uw aanvraag ingediend heeft geheim houden.
  • Inventiviteit
    Het belangrijkste criterium is dat uw uitvinding inventief is. Het moet een vindingrijk concept zijn dat niet eenvoudig door andere bedacht kan worden. Daarom mag een uitvinding ook niet een voor de hand liggende oplossing bieden om geoctrooieerd te worden.
  • Industriële toepasbaarheid
    De derde voorwaarde is dat uw uitvinding industrieel toepasbaar moet zijn. Dit houdt in dat uw uitvinding geproduceerd moet kunnen worden, toegepast moet kunnen worden en het moet uiteraard werken.

Hoe vraagt u een octrooi aan?

Om een octrooi in Nederland te verkrijgen dient u een aanvraag in te dienen bij Octrooicentrum Nederland. Uw uitvinding wordt dan getoetst op bovengenoemde drie voorwaarden. U kunt uw octrooiaanvraag zelf schrijven, maar bij ingewikkelde uitvindingen kan het moeilijk zijn om uw aanvraag juridisch correct op te stellen. Een goede omschrijving van uw uitvinding is noodzakelijk om sterk te staan in een eventuele rechtszaak over uw octrooi. De intellectueel eigendom advocaten van Schenkeveld Advocaten staan u graag te hulp bij uw octrooiaanvraag.

Uw uitvinding is pas beschermd wanneer u een octrooiaanvraag heeft ingediend en deze is goedgekeurd door het Octrooicentrum Nederland of het Europese octrooibureau. Wanneer een ander dezelfde uitvinding onafhankelijk van u heeft gedaan, verkrijgt degene wiens aanvraag als eerste goedgekeurd is het octrooi.

Hoe lang is een octrooi geldig?

Na de aanvraag duurt het doorgaans 18 maanden tot het octrooi verleend wordt. Een octrooi is dan maximaal 20 jaar geldig. Wanneer de geldigheidsperiode van 20 jaar verstreken is, vervalt het octrooi. In de praktijk houdt een octrooi echter bijna nooit zo lang stand. Een octrooihouder moet namelijk jaarlijks instandhoudingskosten betalen. Deze worden ieder jaar hoger. Wanneer de houder stopt met het betalen van de kosten, vervalt het octrooi.

Geheimhouding

Bij het vestigen van een octrooi wordt uw uitvinding openbaar gemaakt. U bent verplicht uw uitvinding te publiceren. Dit kan reden voor u zijn om af te zien van een octrooiaanvraag. Daarnaast kunnen financiële redenen u er ook van weerhouden een aanvraag in te dienen. In dat geval kunt u kiezen voor geheimhouding. U kunt uw uitvinding onder omstandigheden beschermen door geheimhouding af te dwingen bij uw medewerkers en partners. Schenkeveld Advocaten helpt u hierbij en levert hiervoor de geheimhoudingscontracten.

Juridisch advies

Ook voor juridisch advies kunt u bij Schenkeveld Advocaten terecht. Is het bijvoorbeeld in uw geval verstandig om eerst alleen in Nederland octrooi aan te vragen? Of kunt u uw uitvinding beter direct in meerdere landen beschermen? Volstaat enkel geheimhouding in uw situatie? Vragen waar onze specialisten een duidelijk antwoord op hebben.

Inbreuk op octrooi?

Heeft iemand uw uitvinding gekopieerd waar u octrooi op heeft? Dan kan het zijn dat er sprake is van inbreuk. Ook kan degene die uw uitvinding kopieert proberen om uw octrooi nietig te verklaren. Daarnaast kan het ook zijn dat iemand u (onterecht) beschuldigt van inbreuk. Wat uw situatie ook is, de intellectueel eigendom advocaten van Schenkeveld Advocaten staan voor u klaar en maken zich hard voor uw belangen.

Direct een advocaat nodig of op zoek naar antwoorden? Stel uw vragen aan een van onze advocaten via het contactformulier of bel ons op 072-5144666.