Rechtsgebieden

Schenkeveld Advocaten
Gevolgen PAS-uitspraken van de Raad van State
In mei 2019 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) bepaald dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS), in strijd is met Europese natuurwetgeving. Het PAS bood namelijk onvoldoende waarborgen voor natuurbehoud en herstel in de Natura 2000-gebieden om daarop de toestemming te baseren voor een activiteit. Via het PAS, de Spoedwet stikstof... Lees verder
ICT recht
Bij Schenkeveld Advocaten werken advocaten die gespecialiseerd zijn in het ICT recht. Zij zijn van alle technische én juridische ontwikkelingen op de hoogte, kennen de IT-wereld en adviseren op een manier die daarbij past: snel, helder en hoogwaardig. Wij werken voor verschillende ondernemingen die te maken hebben met juridische ICT-vraagstukken. Van internetondernemingen en het MKB tot IT-bedrijven. Maar wij adviseren en procederen ook voor instellingen en overheden.
Privacyrecht
Onze specialisten privacyrecht zijn op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen en kunnen u precies vertellen welke regels op uw organisatie en situatie van toepassing zijn. Ook weten we deze regels te vertalen naar heldere en praktische adviezen en contracten. Onze advocaten werken voornamelijk voor het MKB en grote ondernemingen, in verschillende branches. Ook werken we voor (semi-)overheidsinstellingen en overheden.
Energierecht
Als ondernemer krijgt u ongetwijfeld te maken met het energierecht. Door de snelle ontwikkelingen in de energiebranche, neemt de behoefte aan juridische ondersteuning van een advocaat energierecht steeds meer toe. Onze advocaten, specialisten die hun vak verstaan, werken in verschillende rechtsgebieden samen. Zo vindt u bij ons alle expertise onder één dak.
Vastgoedrecht
Bij vastgoedrecht kan het gaan om koop, huur of verbouwing van onroerende zaken zoals woningen, bedrijfspanden of grond. Bij het vastgoedrecht komen veel regels kijken en dat maakt het vastgoedrecht zeer complex. Onze vastgoed advocaten maken zich hard voor uw belangen en zetten alles op alles om uw problemen op te lossen. Dankzij hun brede kennis en expertise zijn zij zeer bekwaam in het onderhandelen met uw tegenpartij. Daarnaast kunt u onze advocaten inschakelen om te procederen.
Verzekeringsrecht
Verzekeringsproducten worden steeds complexer. Bij de afwikkeling van schade doet zich dan ook regelmatig een discussie voor. Over aansprakelijkheid of het causaal verband bijvoorbeeld. Maar ook over de omvang van de schade, de uitleg van polisvoorwaarden of dekkingsvraagstukken. Onze advocaten adviseren u graag en geven de voorkeur aan een efficiënte en pragmatische oplossing voor een geschil. Maar als het nodig is, gaan zij een procedure niet uit de weg.
Personen- en familierecht
Onze advocaat is zowel familierechtadvocaat als MfN-geregistreerd scheidingsmediator. Zij heeft kennis van zaken en is betrokken bij uw situatie. U kunt de behartiging van uw juridische en zakelijke belangen met een gerust hart aan haar overlaten. De fiscale gevolgen worden ook nauwlettend in de gaten gehouden. Uiteraard heeft zij ook aandacht voor de emotionele kant van het verhaal en de belangen van eventuele kinderen worden zeker niet uit het oog verloren.
Overheidsrecht
Schenkeveld is de huisadvocaat van verschillende gemeenten. Onze specialisten adviseren en procederen dagelijks over zaken waar publieke rechtspersonen en bestuursorganen mee te maken hebben. Over bijvoorbeeld aanbestedingen, openbare orde, veiligheid en integriteit of ambtenarenrecht, maar ook over vergunningen, bestemmingsplannen en handhaving.
Onderwijsrecht
Onderwijsrecht is een verzamelnaam voor alle wet- en regelgeving die te maken heeft met onderwijs. Dat betreft zowel de verhouding tussen onderwijzend personeel en de school, als de verhouding tussen de school en leerlingen en ouders. Wij staan zowel onderwijsinstellingen als docenten en ouders bij.
Ondernemingsrecht
Schenkeveld adviseert en procedeert voor voornamelijk (middel)grote nationale en internationale ondernemingen en organisaties. Voor deze ondernemingen fungeren wij vaak als juridisch en strategisch sparring partner. Kleine regionale bedrijven kunnen uiteraard ook bij ons terecht voor praktisch, helder en duidelijk advies. Schenkeveld levert maatwerk voor iedere ondernemer.