Rechtsgebieden

Vastgoedrecht

Advocaten vastgoedrecht en onroerend goed Investeren in vastgoed is een kostbare en soms ingewikkelde zaak. Het vastgoedrecht is een breed en complex rechtsgebied waarin nieuwe regels en ontwikkelingen elkaar razendsnel opvolgen. Hoe voorkomt u nalatigheden en fouten? Hoe stelt u uw investering veilig? Onze ...
Lees verder

Onderwijsrecht

Wat is onderwijsrecht? Onderwijsrecht is een verzamelnaam voor alle wet- en regelgeving die te maken heeft met onderwijs. Dat betreft zowel de verhouding tussen onderwijzend personeel en de school, als de verhouding tussen de school en leerlingen en ouders. Wij staan zowel onderwijsinstellingen als ...
Lees verder

Advocaat ondernemingsrecht

Zorgeloos ondernemen met een advocaat ondernemingsrecht Als ondernemer heeft u heel wat ballen in de lucht te houden. Dan is het goed om te weten dat u al uw juridische zaken bij één advocatenkantoor kunt onderbrengen. Schenkeveld Advocaten voorziet u van de heldere adviezen ...
Lees verder

Mededingingsrecht

Kartel door fusie, overname, contract of afspraak? Schakel een mededingingsrecht advocaat in! Als ondernemer heeft het mededingingsrecht ongetwijfeld uw aandacht. U doet er alles aan om de mededingingsregels zelf niet te overtreden. U houdt scherp in de gaten dat ook uw concurrenten hun economische ...
Lees verder

Letselschade advocaten in Amsterdam, Hoorn en Alkmaar

Letselschade Fouten maken is menselijk. Maar wat als andermans fout of nalatigheid ertoe leidt dat u verwond raakt en schade lijdt? In dat geval is er sprake van letselschade en kunt u de geleden schade verhalen op de veroorzaker van het ongeval. Onder de ...
Lees verder

Intellectueel eigendom

Wat is intellectueel eigendom? Wanneer u een auto aanschaft, krijgt u te maken met het eigendomsrecht. U bent eigenaar van de auto en derden hebben niet het recht de auto te gebruiken of mee te nemen zonder uw toestemming. Dit klinkt vrij logisch, maar ...
Lees verder

Hippisch recht (Equine law)

Click here for the English version. Advocaten hippisch recht en paardensport (Equine law) Als paardenliefhebber weet u dat in de paardensport heel wat juridische kwesties kunnen spelen. Geschillen rond de verkoop van een paard, bijvoorbeeld. Of problemen met de gemeente over de bouw van ...
Lees verder

Agrarisch recht (Agri law)

Advocaat Agrarisch recht (Agri law) De agrarische sector en Noord-Holland zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De sector ontwikkelt zich razendsnel tot een internationale hightechindustrie, en het recht beweegt mee. Wilt u als agrarisch ondernemer geen kans onbenut laten en vooruitlopen op de uitdagingen van ...
Lees verder

Faillissementsrecht/insolventierecht

Faillissementsrecht/insolventierecht Het faillissementsrecht, ook wel insolventierecht genoemd, omvat alle regelgeving die van toepassing is in het geval van een faillissement. Zo bepaalt het insolventierecht onder andere de verhoudingen tussen de schuldenaar en de schuldeiser. Ook regelingen aangaande de schuldsanering vallen onder het insolventierecht. Faillissement ...
Lees verder

Arbeidsrecht advocaten

Wat valt er onder Arbeidsrecht? Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werkgever en werknemer. Dat kan zowel individueel zijn als collectief. Iedereen die een arbeidsovereenkomst gesloten heeft, heeft te maken met arbeidsrecht. Veranderingen in het arbeidsrecht komen vaak voor. Een voorbeeld daarvan is de ...
Lees verder