Kabelschaderecht

Schade aan of problemen met kabels en leidingen?

In Nederland ligt er ruim 1,7 miljoen kilometer aan ondergrondse kabels en leidingen.[1] De kans is dus niet ondenkbaar dat er economische schade ontstaat bij graafwerkzaamheden. Om dit te voorkomen, zijn er wetten en regels opgesteld voor het graven met machines. Niet-nakoming van deze wetten kan de gravende partij duur komen te staan.

Schade en schadevergoeding

Hebt u problemen met de aanleg van kabels of leidingen? Graafschade veroorzaakt of geleden? Vragen over klic-meldingen, onderzoekplicht en mededelingsplicht? Met Schenkeveld Advocaten haalt u experts in huis die u adviseren over alle juridische aspecten die verbonden zijn aan water-, elektriciteit- en gasleidingen, telefoonlijnen en olie- en gasleidingen.  Zo ook over schadevergoeding.

Direct juridisch advies inwinnen over schade aan kabels en leidingen? Bel vandaag nog met een van onze advocaten.

[1] Bron: http://www.kadaster.nl/klic