Aandeelhoudersgeschillen & aandeelhoudersconflicten

Aandeelhoudersgeschillen zijn er in veel verschillende gradaties. Van op het oog klein en behapbaar, tot groots en meeslepend. Soms loopt zo’n op het oog behapbaar verschil van mening over een investering of de koers van een onderneming uit tot een ernstig conflict, waarbij langdurige samenwerkingen worden beëindigd of familiebanden ernstig in het nauw komen. Zulke conflicten kunnen ook de vennootschap letterlijk lam leggen.

In alle gevallen is snel ingrijpen dus noodzakelijk, om zo de continuïteit van de onderneming niet in gevaar te brengen. Dan heeft u behoefte aan een doortastende advocaat ondernemingsrecht, die ervaring heeft met de dynamiek van een aandeelhoudersgeschil, snel kan schakelen en u met raad en daad terzijde kan staan.

Advocaat gespecialiseerd in aandeelhoudersgeschillen

Schenkeveld Advocaten is gespecialiseerd in aandeelhoudersgeschillen. Onze advocaten ondernemingsrecht hebben veel ervaring met verschillende procedures, zowel bij rechtbanken en hoven als bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam.

Waar kan een advocaat gespecialiseerd in aandeelhoudersgeschillen u mee helpen?

Ten eerste is voorkomen is beter dan genezen. Daarom is het erg belangrijk dat u, op het moment dat de verhoudingen met uw medeaandeelhouder(s) nog goed zijn, duidelijke afspraken maakt. En deze afspraken helder in de aandeelhoudersovereenkomst, joint venture overeenkomst en/of statuten laat vastleggen. Schenkeveld Advocaten helpt u graag afspraken te maken over:

 • de zeggenschap binnen de vennootschap
 • de inbreng en taakverdeling binnen de vennootschap
 • de benoeming van toekomstige bestuurders
 • de besluitvorming over investeringen, financieringen en investering
 • de verdeling van de winst
 • een geschillenregeling
 • de beëindiging van de samenwerking of (gezamenlijke) exit
 • concurrentie- en relatiebedingen

Als u eenmaal een aandeelhoudersconflict hebt kunnen wij u deskundig en intensief begeleiden. Of u nu (minderheids-)aandeelhouder bent, of deel uitmaakt van het bestuur of raad van commissarissen. Wij zorgen voor een realistische inschatting van uw positie, die we zo nodig maximaal versterken om een optimaal resultaat te behalen. Het liefst door onderhandeling, maar zo nodig via de gewone (kort geding) rechter of de Ondernemingskamer.

U kunt bij de specialisten van Schenkeveld Advocaten bijvoorbeeld terecht voor:

 • een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer
 • uitkoop
 • uittreding
 • uitstoting
 • procedure tot vernietiging van genomen aandeelhoudersbesluiten of bestuursbesluiten
 • een ruziesplitsing
 • verkoop van de onderneming
 • ontbinding van de onderneming
 • een turboliquidatie
 • het aanvragen van het faillissement van de onderneming

Vragen over een aandeelhoudersconflict?

Heeft u een vraag over een aandeelhoudersovereenkomst? Of heeft u een conflict met (een van) de andere aandeelhouder(s)? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Dat kan door te bellen met 072 514 46 66. U kunt ook het contactformulier invullen, dan ontvangt u binnen 24 uur antwoord.

Lees ook: 3 oplossingen voor een aandeelhoudersgeschil