Bouwrecht advocaten

Bouwrecht advocaat bij bouwproblemen

Bij de bouw en/of sloop van onder andere woningen, kantoorpanden, ziekenhuizen, infrastructuur en grondwerken komt veel kijken. Als aannemer, maar ook als opdrachtgever, krijgt u vaak met verschillende partijen te maken, waaronder bijvoorbeeld onderaannemers of architecten. Een geschil ligt al gauw op de loer waarbij de vraag opspeelt wie hier verantwoordelijk voor is. Om alle bouwprocessen op juridisch gebied in goede banen te leiden, is het bouwrecht opgesteld.

Bouwrecht

Het bouwrecht is onderdeel van het vastgoedrecht en omvat het geheel van normen dat in Nederland geldt omtrent het (ver)bouwen of slopen van diverse soorten bouwwerken. Binnen het bouwrecht zijn algemene voorwaarden van toepassing die kaders bieden voor aannemers en opdrachtgevers tijdens bouwprojecten. Er bestaan meerdere algemene voorwaarden binnen het bouwrecht, waarvan de UAV en de UAV-GC de bekendste zijn. De UAV, wat staat voor Uniforme Administratieve Voorwaarden, is van toepassing als de aannemer enkel de uitvoering van het ontwerp realiseert. Als de aannemer ook de ontwerpwerkzaamheden uitvoert, is de UAV-GC van toepassing. Hierbij staat de toevoeging -GC voor geïntegreerde contracten. De UAV en de UAV-GC zijn niet automatisch van toepassing maar moeten in de aannemingsovereenkomst expliciet van toepassing verklaard worden.

Besluit bouwwerken leefomgeving

Binnen het bouwrecht is het uiteraard van groot belang dat bouwwerken aan strikte veiligheidsnormen voldoen. Een gebouw mag immers geen gevaar opleveren voor gebruikers en/of omwonenden. Daarom zijn alle bouwtechnische vereisten waar een bouwwerk aan moet voldoen opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), dat per 1 januari 2024 het Bouwbesluit 2012 vervangen heeft. Dit verheldert de bouwregelgeving en vermindert de regeldruk. De aannemer dient zich uiteraard aan deze vereisten te houden.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Om te borgen dat aannemers de kwaliteit van hun werk zelf beter gaan controleren, is op 1 januari 2024 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gedeeltelijk in werking getreden. Gedeeltelijk, omdat alle betrokken de kans moeten krijgen om ervaring op te doen met de nieuwe werkwijze die in de Wkb is opgenomen. Sinds 1 januari 2024 geldt de Wkb alleen voor de nieuwbouw van eenvoudige bouwwerken, zoals eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Vanaf 1 januari 2025 komt daar naar verwachting de verbouw van eenvoudige bouwwerken bij.

Juridische hulp bij bouwgeschillen

Als aannemer of opdrachtgever wilt u bouwgeschillen met de andere partij(en) natuurlijk zo veel mogelijk uit de weg gaan. Echter is dit in de praktijk helaas niet altijd te voorkomen, hoe goed uw aannemingsovereenkomst ook is samengesteld. Zo kunnen er discussies ontstaan over de uitleg van de algemene voorwaarden. Ook kunnen de kosten hoger uitvallen dan op voorhand werd gedacht. Hoewel de aanneemsom vooraf wordt vastgelegd, heeft de aannemer het recht om de aanneemsom te verhogen wanneer sprake is van kostenverhogende omstandigheden zoals meerwerk. Hier worden verrichte werkzaamheden onder verstaan die niet in de aannemingsovereenkomst opgenomen zijn, maar die wel noodzakelijk zijn om het project voort te zetten. Er zal dan bepaald moeten worden wie de extra kosten voor zijn rekening moet nemen. Dit kan uiteraard tot discussie leiden. Mocht u onverhoopt in een conflict verzeild zijn geraakt, dan treden de bouwrechtadvocaten van Schenkeveld Advocaten daadkrachtig op, ook in arbitrage.

Aannemingsovereenkomst opstellen

Er is sprake van aanneming van werk als een aannemer een bouwwerk realiseert. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn tijdens het bouwproject dienen vastgelegd en van toepassing verklaard te worden in een aannemingsovereenkomst. Daarnaast moeten de te verrichten werkzaamheden in de overeenkomst vermeld worden. Het is van belang dat u de aannemingsovereenkomst zorgvuldig opstelt, want met evenwichtige contracten worden problemen zo veel mogelijk voorkomen en gaat u bouwgeschillen uit de weg. De bouwrecht advocaten van Schenkeveld Advocaten helpen u graag bij het opstellen of controleren van uw aannemingsovereenkomst. Zo komt u achteraf niet voor verrassingen te staan!

Vertrouw op Schenkeveld Advocaten

Kiest u voor Schenkeveld Advocaten, dan kiest u voor meer dan 110 jaar ervaring. Onze bouwrecht advocaten kennen uw sector en hebben ervaring met zeer complexe bouwzaken. Wij houden van een nuchtere aanpak en staan aannemers bij in uiteenlopende juridische zaken. Door een advocaat in te schakelen voorkomt u bouwgeschillen zodat uw bouwproject zonder problemen verloopt. De bouwrecht advocaten van Schenkeveld Advocaten hebben alle kennis in huis om u van het juiste advies te voorzien bij het opstellen of controleren van uw aannemingsovereenkomst. Daarnaast procederen onze advocaten ook voor u. Zowel in de rechtbank als bij de Raad van Arbitrage voor de bouw.

Neem vrijblijvend contact op

Op zoek naar een bouwrecht advocaat die uw sector en problematiek doorgrondt? Neem dan vandaag nog vrijblijvend contact op met onze experts in bouwrecht via het contactformulier. Wij zijn ook telefonisch bereikbaar via:
Alkmaar                                              072-5144666
Amsterdam                                       020-3338050
Hoorn                                                  0229-212815