Rechtsgebieden

Bestuursrecht

Bestuursrecht advocaat voor overheden

Zowel de belangen van natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen ernstig geschaad raken door besluitvorming van het openbaar bestuur. Denk bijvoorbeeld aan het wijzigen van bestemmingsplannen of het al dan niet verlenen van een omgevingsvergunning. Indien een burger of bedrijf het niet eens is met een besluit van een overheidsorgaan, kan een zienswijze ingediend worden of bezwaar gemaakt worden. Eventueel kan ook in (hoger) beroep gegaan worden. Als overheidsinstantie wilt u uiteraard niet dat uw besluit nietig verklaard wordt door de rechter. Bovendien kan het bestuursorgaan ook zelf in beroep gaan tegen een besluit van een ander bestuursorgaan. Wilt u weten hoe? Lees dan verder of neem direct contact op met een van de bestuursrecht advocaten van Schenkeveld Advocaten!

Wat is het bestuursrecht?

Uiteraard dienen overheidsinstantie als ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen zich aan regels te houden bij het maken van besluiten. Deze regels zijn vastgelegd in het bestuursrecht en bieden kaders voor bestuursorganen bij de besluitvorming. Het is een complex rechtsgebied dat onder het overheidsrecht valt en rechtsbescherming voor de burger biedt.

Bezwaar maken tegen een overheidsbesluit

Indien een particulier of bedrijf het niet eens is met een overheidsbesluit, kan hier bezwaar tegen gemaakt worden. Echter is er een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden om bezwaar te kunnen maken. Zo moet het besluit aan de bezwaarmaker gericht zijn of de bezwaarmaker moet belanghebbende zijn. Om bezwaar te maken wordt een bezwaarschrift ingediend bij het betrokken bestuursorgaan. Dit orgaan zal het bezwaarschrift inhoudelijk beoordelen. Indien het bezwaarschrift niet aan alle eisen voldoet, wordt het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard en dus niet in behandeling genomen. Het is daarom aan te raden een advocaat bestuursrecht in te schakelen zodat u sterker staat bij het indienen van een bezwaarschrift.

In (hoger) beroep gaan tegen een overheidsbeslissing

Indien het bezwaar afgewezen wordt door het bestuursorgaan, kan in beroep worden gegaan bij de rechter. Daarbij wordt een beroepschrift ingediend waarin de reden van het beroep wordt uitgelegd. De rechter zal het beroepschrift vervolgens beoordelen. Echter geldt er een strikte termijn van zes weken na het afwijzen van het bezwaar waarbinnen het beroepschrift ingediend moet zijn. Ook kan in het beroepschrift een schadevergoeding geclaimd worden indien het overheidsbesluit schade heeft veroorzaakt. Ook kan in hoger beroep worden gegaan.

Rechtstreeks beroep

Tevens kan in sommige gevallen ook rechtstreeks in beroep worden gegaan, zonder dat eerst bezwaar is gemaakt. Dit kan het geval zijn wanneer op voorhand vaststaat dat de bezwaarmaker en het betreffende bestuursorgaan het niet eens zijn over het besluit. Hierbij moet het bestuursorgaan instemmen met het rechtstreeks beroep.

Vertrouw op de expertise van Schenkeveld Advocaten!

Wilt u bezwaar maken of in (hoger) beroep gaan tegen een overheidsbesluit? Of wilt u als overheidsinstantie voorkomen dat de rechter uw besluit vernietigt? Schakel dan een bestuursrecht advocaat van Schenkeveld Advocaten in en sta sterker in uw zaak. Wij staan zowel overheidsinstanties als bedrijven en particulieren bij in uiteenlopende bestuursrechtelijke zaken. Het bestuursrecht is zeer complex en heeft veel raakvlakken met andere rechtsgebieden. Met Schenkeveld Advocaten kiest u voor een advocatenkantoor met alle expertise onder één dak! Zo kunnen wij onze cliënten daadkrachtig bijstaan. Bovendien heeft Schenkeveld Advocaten een van de grotere bestuurspraktijken in Noord-Holland. Dit betekent dat u profiteert van ruim 110 jaar doortastend juridisch optreden en dat er altijd een advocaat is wiens ervaring perfect aansluit op uw wensen.

Neem gerust vrijblijvend contact op voor juridisch advies via ons contactformulier of telefonisch via:
Alkmaar                                              072-5144666
Amsterdam                                       020-3338050
Hoorn                                                  0229-212815