Rechtsgebieden

Ziekte en ontslag

Ontslag bij ziekte

Hoofdregel is dat een werknemer de eerste twee jaar van ziekte niet kan worden ontslagen. Dan geldt een zogenaamd opzegverbod. Na twee jaar ziekte kan een dienstverband dus wel worden beëindigd.

In de eerste twee jaar van ziekte is echter geen sprake van een absoluut opzegverbod.

Zo kan een werknemer aan ziekte geen rechten ontlenen, wanneer hij ziek wordt nadat eenmaal een ontslagaanvraag is ingediend bij het UWV. Dit om misbruik te voorkomen. Ook verliest een werknemer zijn ontslagbescherming bij ziekte wanneer hij weigert passend werk uit te voeren en in ontslag op staande voet situaties.

Situatieve arbeidsongeschiktheid

Een grijs gebied betreft nog de zogenaamde situatieve arbeidsongeschiktheid. Wanneer een werknemer ziek is ten gevolge van omstandigheden op het werk en er is al een voorgeschiedenis van bijvoorbeeld disfunctioneren, dan kan ondanks ziekte veelal toch met succes het dienstverband worden beëindigd, bijvoorbeeld door middel van een ontbinding bij de kantonrechter. Dan moet wel duidelijk zijn dat de beëindiging verzocht wordt vanwege het disfunctioneren en van niet vanwege de ziekte.

Ook wanneer een bedrijf of een deel daarvan wil sluiten geldt het opzegverbod bij ziekte niet.

Hebt u vragen over ontslag bij ziekte? Neem dan vandaag nog contact op met een van onze advocaten arbeidsrecht.