Kooprecht: Koop en levering

Koop en verkoop van vastgoed

Bij de koop en verkoop van vastgoed dient u bedacht te zijn op de privaatrechtelijke regels, publiekrechtelijke regels en zakelijke rechten zoals erfdienstbaarheden. Wij kunnen u begeleiden bij het opstellen van contracten, adviseren over de uitleg daarvan en u zo nodig bijstaan in een geschil.

Opstellen van een koopovereenkomst

Het aan- of verkopen van vastgoed brengt altijd grote investeringen met zich mee. Daarom is het voor beide partijen van belang om duidelijke afspraken te maken, bijvoorbeeld over de leveringsdatum, ontbindende voorwaarden, eventuele erfdienstbaarheden en eventuele garanties. Daarmee kunnen kostbare en tijdrovende procedures achteraf worden voorkomen.

De specialisten van Schenkeveld Advocaten hebben veel ervaring met het adviseren over en opstellen van heldere koopovereenkomsten, zowel van woningen als van bedrijfsvastgoed. Wij adviseren u dan ook graag over alle aspecten die bij de aan- of verkoop van vastgoed komen kijken.

Verborgen gebrek aan het gekochte vastgoed. Wat kunt u doen?

Wie bestaand vastgoed koopt, koopt het in de staat waarin het zich op dat moment bevindt, inclusief alle zichtbare en onzichtbare gebreken. Als koper hebt u daarom een onderzoeksplicht: u moet voor de aankoop onderzoek (laten) doen naar de bouwkundige staat van het vastgoed. Deze onderzoeksplicht weegt zwaarder naarmate het vastgoed ouder is. Aan de andere kant heeft de verkoper een mededelingsplicht: de plicht om alle bekende gebreken mee te delen aan de koper.

Na de overdracht komen eventuele gebreken aan het vastgoed in principe voor rekening van de koper. Dat kan anders zijn als er sprake is van een (voor de overdracht onzichtbaar) ernstig gebrek dat het normaal gebruik van het vastgoed in de weg staat of als er sprake is van een (onzichtbaar) gebrek dat de verkoper kende, maar niet heeft gemeld. In die gevallen kan de verkoper aansprakelijk zijn voor de schade.

Het antwoord op de vraag of dat inderdaad zo is hangt af van de omstandigheden van het geval. Daarnaast is het van belang of er een clausule in de koopovereenkomst is opgenomen die de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt, zoals een ouderdomsclausule of een niet-zelfbewoningsclausule.

Over verborgen gebreken ontstaan vaak vervelende discussies en geschillen. Als u een verborgen gebrek ontdekt, zoals asbest, boktor, houtworm, een lekkage of een rotte dakconstructie, doet u er goed aan om juridisch advies in te winnen. De advocaten vastgoedrecht van Schenkeveld hebben veel ervaring met het onderhandelen over en procederen in geschillen over verborgen gebreken.

Vragen over de koop of verkoop van vastgoed?

Heeft u hier een vraag over? Of heeft u een verborgen gebrek ontdekt? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Dat kan door te bellen met 072 514 46 66. U kunt ook het contactformulier invullen, dan ontvangt u binnen 24 uur antwoord.