Blogs

Kennis
(Ver)kopen van een verhuurde woning: waar moet u op letten?
Minister de Jonge heeft plannen om maximale huren in te voeren voor een groot deel van de vrije sector – de zogeheten middenhuur. Ook de verhoging van de vermogensbelasting op verhuurde woningen maakt verhuur onaantrekkelijk. Verkoop van de woning levert dan meer op. Waar moet u op letten als u een verhuurde woning koopt of verkoopt?
Bedrijfsongeval: toedracht onduidelijk, werkgever toch aansprakelijk?
Stel: een werknemer heeft letsel opgelopen bij een bedrijfsongeval, maar het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Is de werkgever dan toch aansprakelijk of niet? Over deze vraagt buigt de Hoge Raad (de hoogste rechter van ons land) zich op dit moment.Onlangs heeft advocaat-generaal Hartlief de Hoge Raad over deze vraag geadviseerd. En zijn conclusie was interessant. Reden waarom we die conclusie in dit artikel voor u samenvatten.
Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer: wat zijn uw verplichtingen als werkgever?
Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer: sinds de uitzending van BOOS over de Voice of Holland is het onderwerp niet meer uit de media geweest. Het blijkt (nog) veel vaker voor te komen dan iedereen dacht. Dit stelt u als werkgever vast voor de nodige vragen.Want welke verplichtingen heeft u als werkgever om dergelijk gedrag te voorkomen? En wat moet u doen op het moment dat u een melding krijgt?
Vrijwilliger overkomt ongeval, wie is aansprakelijk?
Een vrijwilliger werkzaam bij een schaatsevenement is een vervelend ongeval overkomen met letsel tot gevolg. Er is geen sprake van een arbeidsovereenkomst tussen het slachtoffer en de organisatie. Kan het slachtoffer de organisatie alsnog succesvol aansprakelijk stellen voor de opgelopen schade?
Is verlies aan tijd door een verkeersongeval vermogensschade?
Een fietser heeft als gevolg van een verkeersongeval met een motorvoertuig hersenletsel opgelopen. Het letsel is aanzienlijk, waardoor het slachtoffer veel moet slapen en rusten. Levert de hierdoor verloren tijd schade op die gevorderd kan worden? Over deze vraag heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant zich gebogen.
Nieuwe problemen bij ruimtelijke ordening: spuitzones
Naast stikstof speelt een nieuw probleem bij ruimtelijke ontwikkelingen, spuitzones. In dit blog leg ik uit:1. Wat is een spuitzone? 2. Wat is een veilige afstand voor spuitzones? 3. Wat is het probleem met spuitzones? 4. Is er een oplossing?
Partneralimentatie: twee opvallende uitspraken
Over partneralimentatie wordt nog altijd veel gediscussieerd – en geprocedeerd. Onlangs deden de rechtbank Amsterdam en het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden twee opvallende uitspraken, die ik in deze blog graag met u deel.
Stikstof: ‘Wat wel kan’
In het debat voorafgaand aan de recente verkiezingen, wees Caroline Van der Plas in antwoord op de vraag welke oplossingen voor stikstof de BBB ziet, naar het rapport van Remkes, ‘Wat wel kan’. Welke oplossingen voor stikstof staan in dat rapport? U leest het in dit artikel.
Intrekken onherroepelijke omgevingsvergunning voor windpark is mogelijk
In het klimaatakkoord uit 2019 is als doelstelling geformuleerd om de broeikasgasemissie in 2030 met 49 % te reduceren ten opzichte van 1990. Wind op zee of land kan bijdragen aan die doelstellingen. Dit kan door bijvoorbeeld met een bestemmingsplan en omgevingsvergunning een windpark mogelijk te maken. Het is daarbij belangrijk goed op Europese regels te letten. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland.
Letsel door dieren, wie is aansprakelijk?
Wanneer u wordt aangevallen door een hond kunt u ernstig letsel oplopen. Ook kan een paard zich zo gedragen dat u valt en verwondingen oploopt. Wie is dan aansprakelijk voor de schade als gevolg van het opgelopen letsel?