Blogs

Kennis
Moet de (hypothecaire) geldlening nog worden terugbetaald?
In een geldleningsovereenkomst staat veelal vermeld in welke termijnen het geleende bedrag terug moet worden betaald. Wat als het geleende bedrag niet wordt terugbetaald of als er geen afspraak is gemaakt over de termijn van terugbetaling?
De Wet betaalbare huur: wat verandert er voor verhuurders?
Op (vermoedelijk) 1 juli 2024 zal de Wet betaalbare huur in werking treden. Wat zijn de doelen en hoofdlijnen van deze wet, waar moeten verhuurders rekening mee houden en wat verandert er voor huurders? Dat zal ik in deze blog bespreken.
Afdeling past rechtspraak over verschoonbare termijnoverschrijding aan
De Afdeling heeft op 3 april jl. bepaald dat de Afdeling voortaan dezelfde lijn hanteert bij termijnoverschrijding, als de recente lijn van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Wat is die lijn, en wat is het gevolg van deze uitspraak van de Afdeling? Dit zal ik in deze blog bespreken.
Gemeente Amsterdam moet schadevergoeding aan deelfietsbedrijf betalen
FlickBike is een bedrijf dat in de openbare ruimte van de gemeente Amsterdam deelfietsen verhuurde. De fietsen konden in principe door heel Amsterdam worden gebruikt en ingeleverd. Op 29 september 2017, wordt aan FlickBike een last onder bestuursdwang opgelegd, vanwege overtreding van artikel 2.50 Algemene Plaatselijke Verordening 2008 (hierna: APV).
Is een huurverhogingsbeding oneerlijk?
Verhuurders nemen in huurovereenkomsten voor woningen in de vrije sector vrijwel altijd een huurverhogingsbeding op. Met een dergelijk beding wordt de huurprijs boven op de standaard consumentenprijsindexering, met bijvoorbeeld 3% of 5% verhoogd. In de praktijk is de afgelopen tijd veel geprocedeerd over de vraag of een dergelijk beding
Explosies bij woningen, sluiting door de burgemeester
Regelmatig raakt een woning of ander gebouw beschadigd door zwaar vuurwerk, brandstichting of wordt de woning beschoten. Meerdere woningen in Heerhugowaard, Purmerend en ook bedrijfspanden in Alkmaar zijn ernstig beschadigd geraakt. Per 1 januari jl. is het wettelijk mogelijk om in die situatie een woning te sluiten. Omdat explosies bij woningen helaas vaak voorkomen, bespreek ik deze bevoegdheid van de burgemeester.
Schenkeveld Advocaten verhuist naar modern en duurzaam pand
Goed nieuws vanuit het Alkmaarse! Vanaf januari 2025 gaan wij met onze Alkmaarse vestiging verhuizen. Ons vertrouwde advocatenkantoor, geworteld in Alkmaar sinds 1908, maakt plaats voor het moderne Torenburg gebouw aan de Kruseman van Eltenweg, pal tegenover het Gerechtsgebouw.
Omgevingswet voor het eerst toegepast
Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet inwerking getreden. Deze wet is de opvolger van een flink aantal wetten waaronder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Op 20 februari 2024 is door de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant voor het eerst uitspraak gedaan over toepassing.
Transformatie schoolgebouw en short stay
Door het college van B&W van Leiden is op 13 mei 2020 een vergunning verleend om een voormalig schoolgebouw te wijzigen naar 36 appartementen, voor onder andere short stay. Past dit binnen het bestemmingsplan? Hierover moest de Afdeling bestuursrechtspraak zich recent buigen.
Belediging op sociale media: wanneer onrechtmatig?
Sociale media vormen tegenwoordig een integraal onderdeel van ons dagelijks leven, waar mensen verbinding maken, informatie delen en meningen uiten. Helaas brengt deze digitale interactie ook uitdagingen met zich mee, zoals beledigingen op sociale media. Wanneer kan een benadeelde ingrijpen?