Blogs

Wijzigingsvoorwaarde in bestemmingsplan onverbindend?

18/01/18 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 5 minuten
Het college van Oegstgeest maakt gebruik van een binnenplanse wijzigingsbevoegdheid om een bestemmingsplan te wijzigen. In het bestemmingsplan (moederplan) zijn wijzigingsvoorwaarden opgenomen, waarbinnen het college het bestemmingsplan kan wijzigen. Deze voorwaarden zijn verplicht volgens artikel 3.6 eerste lid onder a Wro. In de  wijzigingsbevoegdheid ...
Lees verder

Kortdurende huurovereenkomsten

12/01/18 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 5 minuten
Ik heb een van mijn eerdere bijdragen gewijd aan kortdurende verhuur van woonruimte uit hoofde van de Leegstandwet. Omdat er doorlopend vragen worden gesteld over andere vormen van kortdurende verhuur, zal in het onderstaande een uiteenzetting worden gegeven over de verschillende “smaken” die er ...
Lees verder