Blogs

Kennis
Belediging op sociale media: wanneer onrechtmatig?
Sociale media vormen tegenwoordig een integraal onderdeel van ons dagelijks leven, waar mensen verbinding maken, informatie delen en meningen uiten. Helaas brengt deze digitale interactie ook uitdagingen met zich mee, zoals beledigingen op sociale media. Wanneer kan een benadeelde ingrijpen?
Letselschade opgelopen tijdens stage, wie is aansprakelijk?
Twee BBL-leerlingen lopen stage bij een metaalbewerkingsbedrijf, waar zij een lading met pakketten metalen elementen uit een vrachtwagen moeten lossen. Dit gaat gruwelijk mis. De rondstroppen die om het pakket zitten, scheuren, waardoor het pakket van circa 4280 kg op het rechterbeen van één van de stagiairs valt.
Letselschade en een schadeverzekering inzittenden (SVI)
Wanneer u een verkeersongeval is overkomen waarvoor u zelf schuldig bent, dan kunt u uw letselschade vaak op niemand verhalen. U draagt in dat geval dus meestal uw eigen schade. Dit is anders als u een schadeverzekering inzittenden heeft afgesloten.
Wetsvoorstel Betaalbare Huur
Om huurders te beschermen tegen te hoge huurprijzen is het wetsvoorstel Betaalbare huur ingebracht met als doel om betaalbare huurwoningen in het middensegment te gaan reguleren. In deze blog wordt nader ingegaan op de gevolgen van het wetsvoorstel Betaalbare Huur en de stand van zaken.
Wet goed verhuurderschap
Vanaf 1 juli 2023 is de Wet goed Verhuurderschap van kracht geworden met als doel om gemeenten de bevoegdheid te geven om op te treden tegen misstanden op de woninghuurmarkt. In deze blog wordt uiteengezet wat de gevolgen zijn van deze wet.
Nieuw Dagelijks Bestuur Schenkeveld Advocaten
Schenkeveld Advocaten gaat het nieuwe jaar in onder leiding van Niels Muntjewerff, Ilse van der Poel en Stefan Jansen. Met ingang van 2024 vormen zij het Dagelijkse Bestuur. Jelle Groen en Wiebe Hovingh verlaten na jarenlange inzet het Dagelijks Bestuur. Niels Muntjewerff blijft aan als voorzitter.
Circulair bouwen in de Omgevingswet: een duurzame revolutie?
De Omgevingswet (Ow) is per 1 januari 2024 in werking getreden. De ambitie vanuit de rijksoverheid is dat Nederland circulair is in 2050. Opmerkelijk is dat in de Omgevingswet circulair bouwen niet wordt genoemd. Welke artikelen uit de Omgevingswet zijn bruikbaar voor het circulair bouwen?
Wet vaste huurcontracten, wat betekent dat voor u?
Op 14 november 2023 heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘Wet vaste huurcontracten’. Kort gezegd maakt deze wet een einde aan de mogelijkheid om tijdelijke huurovereenkomsten aan te gaan en worden huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd weer de norm. In deze bijdrage leest u wat de belangrijkste gevolgen zijn van deze wet.
Huishoudelijke hulp bij letselschade, klopt u aan bij de verzekeraar of bij de gemeente?
Een ongeval met letsel kan uw dagelijks leven drastisch veranderen. Zo kunt u te maken krijgen met praktische uitdagingen, zoals de uitvoering van huishoudelijke taken. In deze blog leg ik uit hoe het zit met de vergoeding van huishoudelijke hulp in een letselschadezaak en vertel ik u wat u moet weten over huishoudelijke hulp in de toekomst.
Zwaar lichamelijk letsel door een ongeval: u heeft óók recht op praktische ondersteuning
Heeft u of een naaste zwaar lichamelijk letsel opgelopen door een verkeersongeval of een bedrijfsongeval? In dit artikel leest u wat zwaar lichamelijk letsel precies is en welke praktische hulp een letselschade advocaat – meestal kosteloos - voor u kan regelen, zodat u zich volledig kunt richten op uw herstel.