Arbitrage

Bent u als aannemer, projectontwikkelaar of architect verwikkeld geraakt in een bouwconflict of wilt u een bouwconflict voorkomen? Dan kunt u uw conflict, mits alle contractspartijen het hiermee eens zijn, aan arbitrage onderwerpen. Uw conflict wordt dan in de regel voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA).

Wat is arbitrage?

Arbitrage is een alternatieve vorm van geschillenbeslechting. De uitspraak wordt hierbij niet door een overheidsrechter gedaan, maar door één of meerdere onafhankelijke deskundigen. Deze deskundigen zijn meestal werkzaam in de desbetreffende bouwbranche en worden ook wel arbiters genoemd. Met name bij bouwconflicten wordt vaak voor een arbitrale procedure gekozen. Het bouwrecht is namelijk een complex rechtsgebied en bouwconflicten zijn vaak technisch van aard. Om hier een juiste uitspraak over te kunnen doen, is veel bouwkundige kennis vereist. Daarom worden bouwgeschillen bij voorkeur voorgelegd aan de RvA. Een arbitraal vonnis is bovendien bindend, net als een uitspraak van een ‘gewone’ rechter.

Wanneer kunt u naar de RvA stappen?

Normaliter worden bouwgeschillen voorgelegd aan een overheidsrechter. Om een geschil voor te kunnen leggen aan de RvA dienen de betrokken partijen een arbitrageovereenkomst te sluiten. In dat geval is de rechter onbevoegd en wordt het conflict behandeld door de arbiter(s) van de RvA. Meestal wordt op voorhand in de aannemingsovereenkomst of algemene voorwaarden een arbitrageclausule opgenomen. Hierin staat vermeld dat eventuele bouwgeschillen voorgelegd zullen worden aan de RvA. Daarnaast is het ook toegestaan een arbitrageovereenkomst te sluiten nadat een geschil ontstaan is.

Arbitragecommissie

Wanneer partijen de keuze hebben gemaakt om een conflict aan arbitrage te onderwerpen, stelt de voorzitter van de RvA een arbitragecommissie samen. Deze commissie behandelt conflicten op een vergelijkbare wijze als een overheidsrechter. De arbitragecommissie bestaat altijd uit een oneven aantal arbiters die werkzaam zijn in de desbetreffende bouwbranche.

Het aantal arbiters dat aan een arbitragecommissie wordt toegewezen is afhankelijk van de geldelijke belangen die spelen bij het geschil. Kleine conflicten kunnen meestal door één arbiter behandeld worden. Aan conflicten waarbij de kosten oplopen tot boven de vijftigduizend euro, worden doorgaans drie arbiters toegewezen.

Voordelen arbitrage

Een groot voordeel van arbitrage ten opzichte van ‘gewone’ rechtspraak is dat de procedure vaak sneller verloopt. De arbiters zijn deskundigen en dankzij hun vakkennis zien zij vaak beter waar het probleem ligt dan een overheidsrechter.

Er wordt vaak gesuggereerd dat een arbitrale procedure veel duurder is dan een procedure door een overheidsrechter. In de praktijk is dit echter niet altijd het geval. Er hoeft bij arbitrage namelijk geen bouwkundig deskundige benoemd te worden vanwege de deskundigheid van de arbiter(s). Hiervoor worden dus ook geen extra kosten in rekening gebracht. Dit in tegenstelling tot een procedure bij de overheidsrechter.

Wat kan Schenkeveld Advocaten voor u betekenen?

Wilt u een arbitrageclausule vooraf opnemen in uw contract of algemene voorwaarden? Zoekt u daadkrachtige juridische vertegenwoordiging voor de arbitrage of wilt u in beroep gaan tegen een arbitraal vonnis? Kies dan voor de expertise van Schenkeveld Advocaten. Bij Schenkeveld Advocaten vindt u doorgewinterde arbitrage-experts die uw geschil van begin tot eind begeleiden. Wij geloven in transparantie, teamwork en persoonlijk contact. Onze experts spreken de vaktaal van het bouwrecht en maken zich hard voor uw belangen.

Neem vrijblijvend contact op

Wilt u in contact komen met Schenkeveld Advocaten? Neem dan vandaag nog vrijblijvend contact op met onze experts in arbitrage via het contactformulier of telefonisch via:
Alkmaar                                              072-5144666
Amsterdam                                       020-3338050
Hoorn                                                  0229-212815