Agrarisch recht

Advocaat Agrarisch recht

De agrarische sector en Noord-Holland zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De sector ontwikkelt zich razendsnel tot een internationale hightechindustrie, en het recht beweegt mee. Wilt u als agrarisch ondernemer geen kans onbenut laten en vooruitlopen op de uitdagingen van deze tijd?

In het hart van de Green Valley’s en Greenport vindt u een vooraanstaand advocatenkantoor met verstand van agrarische zaken. Onze agrarisch recht advocaten staan klaar om u te assisteren bij het benutten van uw kansen.

Waarvoor kunt u onze advocaten agrarisch recht inschakelen?

Agrarisch recht beslaat een veelheid aan rechtsgebieden. De dienstverlening van Schenkeveld Advocaten dus ook. U kunt ons bijvoorbeeld inschakelen op deze onderwerpen:

Veel gestelde vragen in het agrarisch recht

Agrarisch recht is een complex rechtsgebied waarbij er sprake kan zijn van verschillende vraagstukken en oplossingen. Onze agrarisch recht advocaten, met diverse specialisaties, hebben de kennis in huis om voor iedere situatie een oplossing te vinden.

Onderstaande vragen komen veelvuldig voor:

 • Wanneer is mijn bedrijf vergunningsplichtig volgens de omgevings- en miliewetgeving?
 • Hoe kan ik een geschil binnen een maatschap zonder een procedure oplossen en bezittingen en schulden verdelen?
 • Hoe kan ik bezwaar of beroep instellen tegen een boete in het kader van de Meststoffenwet?
 • Waar dien ik op te letten bij het afsluiten van een reguliere of geliberaliseerde pachtovereenkomst of een teeltpacht en hoe kan ik zo’n overeenkomst beëindigen?
 • Een perceel waarop een erfdienstbaarheid rust ten behoeve van een ander. Wat zijn de rechten en plichten van mijzelf en de ander?
 • Wat zijn mijn rechten als mijn grond zich bevindt in een gebied waar ruilverkaveling plaatsvindt?
 • Wat kan ik doen als de RVO mijn opgave voor de toeslagrechten afkeurt?
 • Wanneer heb ik voldaan aan mijn mestverwerkingsplicht?
 • Wat kan ik doen als ik een solidariteitsgeldsom van de RVO heb ontvangen omdat ik te veel koeien op mijn bedrijf heb?
 • Kom ik misschien in aanmerking voor de knelgevallenregeling fosfaatrechten?
 • Voldoet onze samenwerking aan de Mededingingswet?
 • Ben ik terecht gekort onder de Randvoorwaarden?
 • Is er voldaan aan conditie Eigen Partij bij bloembollenverkoop en hoe kan ik bewijs verkrijgen?
 • Maakt de derde inbreuk op mijn kwekersrechten?
 • Kan ik in reclames voor groenten en fruit gezondheidsclaims opnemen?
 • Moet ik een agri -merk deponeren naast mijn kwekersrecht?

Agrarisch recht advocaat in Hoorn, Alkmaar en Amsterdam

De experts agrarisch recht van Schenkeveld Advocaten begrijpen waar u vandaan komt en kennen uw sector van binnenuit. Al jarenlang staan we agrarische ondernemers zoals u bij vanuit onze kantoren in Alkmaar, Hoorn en Amsterdam.

Continu zijn we op zoek naar manieren om u optimaal te adviseren. Bovendien staan onze internationale contacten garant voor solide juridische bijstand wereldwijd. U kunt op onze kantoren in Alkmaar, Hoorn en Amsterdam terecht voor nuchter juridisch advies van Schenkeveld Advocaten. Dit advies is uiteraard ook mogelijk in het Engels, als dat gewenst is.

Wilt u direct een persoonlijk gesprek over agrarisch recht en uw mogelijkheden? Bel vandaag nog met een van onze agrarisch recht advocaten 072 – 514 46 66 of vul het contactformulier in.