Rechtsgebieden

Transitievergoeding

De transitievergoeding is per 1 juli 2015 ingevoerd. Deze vergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor het ontslag en anderzijds om voor de werknemer de transitie naar een andere baan te vergemakkelijken. Per 1 januari 2020 zijn de regels omtrent de berekening van de transitievergoeding gewijzigd. Op dit moment heeft u recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst, ongeacht de duur van het dienstverband, op initiatief van de werkgever eindigt of als de werkgever besluit het dienstverband niet voort te zetten. Dit geldt niet als er sprake is van een rechtsgeldig ontslag op staande voet. In de meeste gevallen zal dan geen transitievergoeding verschuldigd zijn. Ook hebt u geen recht op een transitievergoeding als u nog geen 18 jaar bent, u gemiddeld niet meer dan 12 uur per week heeft gewerkt, u ontslagen bent omdat u de AOW-leeftijd heeft bereikt of uw werkgever bijvoorbeeld failliet is.

HOOGTE TRANSITIEVERGOEDING

De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend over het aantal dienstjaren. De opbouw van de transitievergoeding is voor iedereen gelijk: een derde maandsalaris voor elk gewerkt dienstjaar, ongeacht de duur van het dienstverband. De transitievergoeding bedraagt per 1 januari 2020 maximaal € 83.000,– bruto, tenzij de werknemer een hoger bruto jaarsalaris heeft. In dat geval geldt het bruto jaarsalaris als maximum.

EXTRA VERGOEDING

Een kantonrechter kan een extra vergoeding toekennen bovenop de transitievergoeding. Hiervoor geldt geen maximum en is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Deze ontslagvergoeding wordt door de kantonrechter alleen toegekend bij ernstige verwijtbaarheid van de werkgever. Hiervan zal niet snel sprake zijn.

Hebt u vragen? Neem dan vandaag nog contact op met één van onze arbeidsrecht advocaten.