Rechtsgebieden

Transitievergoeding

Met ingang van 1 juli 2015 kent het ontslagrecht in Nederland de transitievergoeding. Als een arbeidsovereenkomst tenminste 24 maanden heeft geduurd en op initiatief van de werkgever eindigt, is de transitievergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor het ontslag en anderzijds om voor de werknemer de transitie naar een andere baan te vergemakkelijken.

De vergoeding is altijd verschuldigd als de werkgever het dienstverband beëindigt. Met uitzondering van een geldig ontslag op staande voet, in dat geval zal de transitievergoeding meestal niet verschuldigd zijn.

Hoogte transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend over het aantal dienstjaren. Binnen de eerste 10 dienstjaren heeft de werknemer recht op 1/6e bruto maandloon per periode van 6 maanden dat hij heeft gewerkt. Daarna wordt het 1/4e bruto maandloon over elke periode van 6 maanden. Deze perioden worden niet afgerond. Alleen verstreken perioden tellen mee. De maximale transitievergoeding bedraagt € 81.000,– bruto, tenzij de werknemer een hoger bruto jaarsalaris heeft. In dat geval geldt het bruto jaarsalaris als  maximum.

Overgangsregeling

Er geldt een overgangsregeling voor oudere werknemers. Tot 2020 hebben werknemers die bij het ontslag ouder dan 50 jaar zijn en tenminste 10 jaar achtereen hebben gewerkt recht op één 1/2 bruto maandloon per 6 maanden dienstverband boven hun 50ste. Deze regel geldt niet voor werkgevers met minder dan 25 werknemers.

Kleine werkgever in financiële nood

Werkgevers met minder dan 25 werknemers, kunnen een lagere transitievergoeding verschuldigd zijn als zij vanwege hun financiële situatie werknemers moeten ontslaan. Als voldaan is aan 3 specifieke toetsingscriteria telt de arbeidsperiode van werknemers voor 1 mei 2013 niet mee.

Extra vergoeding

Een kantonrechter kan een extra vergoeding toekennen bovenop de transitievergoeding. Hiervoor geldt geen aparte norm en bovendien is er geen maximum. Deze ontslagvergoeding wordt door de kantonrechter alleen toegekend bij ernstige verwijtbaarheid van de werkgever. Hiervan zal niet snel sprake zijn.

Hebt u vragen? Neem dan vandaag nog contact op met één van onze arbeidsrecht advocaten.