Faillissementsrecht/insolventierecht

Faillissementsrecht/insolventierecht

Het faillissementsrecht, ook wel insolventierecht genoemd, omvat alle regelgeving die van toepassing is in het geval van een faillissement. Zo bepaalt het insolventierecht onder andere de verhoudingen tussen de schuldenaar en de schuldeiser. Ook regelingen aangaande de schuldsanering vallen onder het insolventierecht.

Faillissement

Er is sprake van een faillissement wanneer een schuldenaar ten minste twee schuldeisers heeft en door financieel onvermogen niet in staat is aan zijn betalingsverplichting te doen. Zowel rechtspersonen, natuurlijke personen als nalatenschappen kunnen insolvent raken en door de rechtbank failliet verklaard worden. Het kan voorkomen dat een schuldenaar zelf een faillissement aanvraagt bij de rechtbank wanneer zijn of haar schulden niet meer betaald kunnen worden. Daarnaast kan volgens de Faillissementswet ook een schuldeiser het faillissement van een debiteur aanvragen, mits er één of meer andere schuldeisers zijn.

Wat kan Schenkeveld Advocaten voor u betekenen?

De advocaten faillissementsrecht van Schenkeveld Advocaten hebben alle expertise in huis om u bij te staan in de verschillende situaties omtrent een faillissement. Het kan hierbij gaan om de herstructurering van een onderneming, uitstel (surseance) van betaling en de regeling omtrent de schuldsanering. Daarnaast treedt Schenkeveld Advocaten geregeld op als curator in belangrijke faillissementen in Noord-Holland.

Herstructurering

Wanneer een onderneming in financiële moeilijkheden verkeert, kan een herstructurering oplossing bieden om een faillissement te voorkomen. Bij een reorganisatie wordt onder meer onderzocht hoe efficiënter gewerkt kan worden en waar kosten bespaard kunnen worden. Hierbij is deskundige begeleiding op fiscaal en juridisch gebied vereist. De insolventierecht advocaten van Schenkeveld staan voor u klaar om de herstructurering van uw onderneming in goede banen te leiden.

Surseance

Een onderneming kan surseance aanvragen bij de rechtbank waarmee een faillissement kan worden voorkomen. Om surseance aan te vragen is een advocaat gespecialiseerd in het faillissementsrecht nodig. Wanneer de rechtbank surseance verleent, wordt een bewindvoerder aangesteld die de financiële situatie van de schuldenaar in kaart brengt en toezicht houdt op alle uitgaven. De onderneming heeft hierdoor meer tijd om tot een financiële oplossing te komen zodat alle schuldeisers betaald kunnen worden. Schenkeveld Advocaten staat u graag te hulp bij de aanvraag van surseance.

Curator

Wanneer een onderneming failliet is verklaard, wordt door de rechtbank een curator aangesteld. De curator is in de meeste gevallen een advocaat gespecialiseerd in het insolventierecht en neemt  de belangen van de betrokken partijen in aanmerking. Enkele advocaten van Schenkeveld Advocaten treden regelmatig op als curator bij belangrijke faillissementen in Noord-Holland.

Neem vrijblijvend contact op met Schenkeveld Advocaten.