Rechtsgebieden

Overheidsrecht

Advocaat voor overheid

Schenkeveld Advocaten is de huisadvocaat van verschillende gemeenten. Dagelijks adviseren en procederen wij over kwesties waarmee bestuursorganen te maken krijgen. Deze kwesties gaan bijvoorbeeld over aanbesteding, ambtenarenrecht, of aansprakelijkheid, maar ook over vergunningen, bestemmingsplannen en handhaving.

Zoekt u advocaten die rekening houden met de publieke taak en verantwoordelijkheden van uw bestuursorgaan? Experts in vastgoed die ook de politiek-bestuurlijke sensitiviteit van uw werk begrijpen? Schenkeveld Advocaten wijst u de kortste weg langs de vele regels en behartigt de belangen van uw bestuursorgaan. Duidelijk, vakkundig en betrokken. Dat is Schenkeveld Advocaten.