Rechtsgebieden

Overheidsrecht

Advocaat voor overheid

Schenkeveld Advocaten is de huisadvocaat van verschillende gemeenten. Dagelijks adviseren en procederen wij over kwesties waarmee bestuursorganen te maken krijgen. Deze kwesties gaan bijvoorbeeld over aanbesteding, ambtenarenrecht, of aansprakelijkheid, maar ook over vergunningen, bestemmingsplannen en handhaving. Juist vanwege onze achtergrond en jarenlange ervaring, zijn wij bij uitstek in staat ondernemers en particulieren bij te staan in een geschil met de overheid.