Overheidsrecht

Advocaat voor de overheid

Als bestuursorgaan komt er steeds meer op u af. De maatschappij wordt complexer, burgers veeleisender. De regeldruk neemt toe, net als het aantal taken waar u verantwoordelijk voor bent. Uw omgeving is vaak politiek sensitief. Kortom, uw uitdagingen zijn groot, het afbreukrisico hoog.

Het is dan wel zo prettig als u, als het erop aankomt, kunt vertrouwen op juridische bijstand van ervaren specialisten die precies begrijpen in welke wereld u zich beweegt.

Advocaat voor overheden

Schenkeveld is de huisadvocaat van verschillende gemeenten. Onze specialisten adviseren en procederen dagelijks over zaken waar publieke rechtspersonen en bestuursorganen mee te maken hebben. Over bijvoorbeeld aanbestedingen, openbare orde, veiligheid en integriteit of ambtenarenrecht, maar ook over vergunningen, bestemmingsplannen en handhaving.

Onze experts houden rekening met de publieke taak en verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan in het kader van de behartiging van het algemeen belang. Zij begrijpen de politiek-bestuurlijke sensitiviteit van uw werk en zijn daarom een goede gesprekspartner voor uw eigen juristen, maar ook voor bestuurders en ambtenaren.

Schenkeveld Advocaten wijst u de kortste en meest praktische weg langs de vele regels. Wij behartigen de belangen van het bestuursorgaan duidelijk, vakkundig en betrokken. Daar mag u op vertrouwen.

Waar kan een advocaat overheidsrecht u mee helpen?

In het overheidsrecht komen verschillende juridische expertises samen. Denkt u daarbij aan het bestuursrecht, vastgoedrecht, aanbestedingsrecht, onteigeningsrecht, energierecht, openbare orde en veiligheid, onderwijsrecht, privacyrecht en arbeidsrecht.  Bij Schenkeveld Advocaten vindt u deze expertises en de benodigde ervaring onder één dak.

U kunt bij Schenkeveld Advocaten als overheid onder meer terecht  met vragen over de volgende expertises:

Vragen?

Heeft u een vraag? Onze advocaten hebben het antwoord. Neem dus gerust vrijblijvend contact op met een van onze specialisten. Dat kan door te bellen met 072 514 46 66. U kunt ook het contactformulier invullen, dan ontvangt u binnen 24 uur een reactie.