Schadevergoeding medische fout

Advocaat medische fout

Overal waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Zo ook in de zorg. Gelukkig kunnen medische fouten vaak worden hersteld, maar soms is er sprake van blijvend letsel. Dat levert veel vragen op. Wat is er gebeurd? Wat zijn de gevolgen? Had het voorkomen kunnen worden? Wie betaalt de schade? Het is een kwestie van lange adem om hierop een antwoord te vinden. Want was het wel een medische fout, of was er sprake van een complicatie die de behandelaar niet kon voorkomen?

Het is bijna altijd nodig om medisch advies in te winnen bij een medisch adviseur. Deze medisch adviseur zal aangeven of op het eerste oog sprake lijkt van medisch verwijtbaar handelen of niet. Als de medisch adviseur oordeelt dat (wellicht) sprake is van  medisch verwijtbaar handelen, kunt u besluiten om een vordering in te stellen bij de arts of het ziekenhuis.

Medische fouten voorbeelden

Voorbeelden van medische fouten zijn:

  • Er wordt een fout gemaakt tijdens de operatie of medische behandeling.
  • Er wordt een verkeerde diagnose gesteld.
  • U krijgt verkeerde medicijnen voorgeschreven.
  • Er wordt een fout gemaakt tijdens de nazorg.

Wat te doen bij medische fout?

Wanneer volgens u sprake is van een medische fout, kunt u verschillende trajecten in gang zetten. Onderstaand worden de mogelijkheden voor u op een rijtje gezet:

  • U kunt een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van de zorginstelling. Op uw klacht zal inhoudelijk gereageerd worden. In sommige gevallen wordt door de zorginstelling een bedrag aangeboden ter genoegdoening.
  • Als de klachtenprocedure geen oplossing biedt, kunt u uw klacht doorsturen naar de geschilleninstantie waarbij de zorgverlener is aangesloten. Deze geschilleninstantie kan ook vorderingen tot schadevergoeding in de afhandeling meenemen (max. € 25.000,-). Let goed op welke termijnen deze geschilleninstantie hanteert, zodat u niet te laat bent met klagen.
  • U kunt een tuchtklacht indienen bij het Regionaal Tuchtcollege indien u van oordeel bent dat de zorgverlener gewaarschuwd, berispt of beboet moet worden. Ook kan het tuchtcollege besluiten tot een doorhaling uit het BIG-register. In de tuchtprocedure is het niet mogelijk om een schadevergoeding af te dwingen.
  • U kunt uw klacht kenbaar maken bij het Landelijk Meldpunt Zorg. Het Landelijk Meldpunt Zorg adviseert u en sluist uw klacht indien nodig door naar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
  • U kunt een civiele procedure starten bij de rechtbank met als doel om een schadevergoeding af te dwingen. Onderstaand wordt uitgelegd welk traject aan een civiele procedure voorafgaat.

Medische fout schadevergoeding

Als blijkt dat de arts of hulpverlener niet de zorg heeft betracht die van hem of haar verwacht had mogen worden én als vaststaat dat u daardoor schade lijdt, komt uw schade voor vergoeding in aanmerking. Maar het krijgen van zo’n schadevergoeding is niet gemakkelijk, omdat u als patiënt in beginsel moet bewijzen dat er sprake is van een medische fout en schade als gevolg daarvan.

Over het algemeen nemen de aansprakelijkheidsverzekeraars van de arts of het ziekenhuis de afhandeling van aansprakelijkstelling over. Wij hebben veel te maken met verzekeraars Centramed, MediRisk en VvAA. Deze verzekeraars erkennen (bijna) nooit zonder meer aansprakelijkheid na een medische fout. Zij verweren zich fel en in de regel moet een medisch expertise onderzoek én een procedure worden gestart om een schadevergoeding af te dwingen.

Op basis van de Gedragscode Openheid Medische Incidenten is de aansprakelijkheidsverzekeraar van het ziekenhuis verplicht om de helft van de kosten van het medisch expertise onderzoek te vergoeden.

Met een advocaat staat u sterker!

Het is van belang dat u wordt bijgestaan in uw geschil met de arts of het ziekenhuis. Onze letselschade advocaten kunnen u adviseren en begeleiden bij het traject voorafgaand aan een procedure bij de rechtbank. Zij weten welke medisch adviseur geschikt is en welke expertisearts moet worden ingeschakeld om een oordeel te vellen over het handelen van de arts of zorgverlener. Ook kunnen zij u bijstaan in het contact met de wederpartij. Neem vrijblijvend contact op met een van onze specialisten.

Letselschade advocaten Alkmaar: 072-514 46 66
Letselschade advocaten Hoorn: 0229-21 28 15
Letselschade advocaten Amsterdam020-333 80 50