Urvin Pinas

Gespecialiseerd in:

Overheidsrecht, Vastgoedrecht

Urvin Pinas heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg en is sinds 2022 aan ons kantoor in Alkmaar verbonden. Urvin heeft veel ervaring op het gebied van aanbestedingen, bestuursrecht, handhaving en opstellen van regelgeving.

Lidmaatschappen:
Lid van de Vereniging voor bestuursrecht (VAR)