Aanbesteding

Woord

Wat is een aanbesteding?

Een aanbesteding is een opdracht van een opdrachtgever waarvoor opdrachtnemers zich kunnen inschrijven. De opdrachtgever heeft van tevoren bepaalde criteria vastgelegd waaraan de opdrachtnemers en het uiteindelijke resultaat van de opdracht moet voldoen. De opdrachtgever creëert daarmee directe concurrentie tussen de opdrachtnemers. De onderling concurrerende opdrachtnemers dienen vervolgens een offerte bij de opdrachtgever in. Daarin geven zij onder meer aan voor welke prijs zij de opdracht kunnen realiseren en welke materialen zij daarbij zullen gebruiken. De opdrachtgever zal dan aan de hand van de uitgebrachte offertes bepalen aan welke partij de opdracht gegund wordt. Over het algemeen zal de opdracht toekomen aan de partij met de laagste offerte.

Verschillende soorten aanbestedingscriteria

Er zijn verschillende soorten criteria die de opdrachtgever van tevoren kan vastleggen:

Selectiecriteria

Deze worden gebruikt om het aantal opdrachtnemers te beperken. De opdrachtgever maakt dan zelf een selectie van opdrachtnemers die een offerte mogen uitbrengen.

Geschiktheidseisen

Deze geven een bepaald bekwaamheidsniveau aan waaraan de opdrachtnemer moet voldoen om in aanmerking te komen voor de toewijzing van de opdracht.

Uitsluitingscriteria

Uitsluitingscriteria hebben betrekking op persoonlijke omstandigheden van de opdrachtnemer die door de opdrachtgever worden geëist voor toelating tot de aanbestedingsprocedure. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de financiële positie van de opdrachtnemer.

Gunningscriteria

De gunningscriteria zijn criteria ten aanzien van de aanbieding zelf. Door middel van de gunningscriteria bepaalt de opdrachtgever of de opdrachtnemer met de laagste prijs of de economisch meest voordelige inschrijving de opdracht gegund, oftewel toegewezen wordt.

Meer weten? Kijk op onze pagina aanbestedingsrecht
Hulp nodig bij uw aanbesteding? Neem contact op met onze specialisten.