Kort geding

Woord

Wat is een kort geding?

Een kort geding is een civiele procedure waarbij een zaak met spoed moet worden behandeld. De zaak wordt – in tegenstelling tot een bodemprocedure – niet tot op de bodem uitgezocht, omdat daar geen tijd voor is. Een voorbeeld. A is van plan binnen enkele dagen een negatief stuk over B in de krant te plaatsen. B wil dit voorkomen. Met het instellen van een bodemprocedure zou B niet geholpen zijn, aangezien een bodemprocedure veel tijd in beslag neemt en het krantenartikel dan allang geplaatst zou zijn. Vanwege de spoedeisendheid is het aanspannen van een kort geding dan ook de meest passende oplossing. Vaak kan dezelfde dag nog een uitspraak door de voorzieningenrechter worden gedaan.

Condemnatoir vonnis

In het kort geding komen enkel condemnatoire vonnissen voor. Dit betekent dat één van de partijen iets moet doen, of juist moet laten. In een kort geding kunnen geen rechtstoestanden worden gewijzigd of vastgesteld. De voorzieningenrechter kan bijvoorbeeld geen ontbinding of vernietiging van een overeenkomst uitspreken.

Voorlopige beslissing

Een kort geding is gericht op het verkrijgen van een voorlopige beslissing. De voorzieningenrechter geeft dus geen definitief oordeel over het geschil. Als de zaak op enig moment in een bodemprocedure wordt overgedaan, dan is de bodemrechter in beginsel niet gebonden aan de voorlopige beslissing van de voorzieningenrechter.

Wanneer kan een kort geding worden aangespannen?

Niet alle zaken lenen zich voor een behandeling door middel van een kort geding. Het eerste vereiste waaraan moet worden voldaan, is de spoedeisendheid. Bij het bepalen of een zaak door middel van een kort geding moet worden afgedaan, maakt de rechter een afweging tussen de belangen van de eiser en de gedaagde en aan de hand daarvan bepaalt hij of hij een kort geding noodzakelijk acht.