Ontslaggronden uitgelegd: bedrijfseconomische redenen

Blog

Schenkeveld Advocaten - Resignation.,Businessmen,Holding,Boxes,For,Personal,Belongings,And,Resignation,Letters.quitting

Als u een werknemer wilt ontslaan zonder dat de werknemer daarmee instemt, dan moet u daarvoor een zogenaamde ontslaggrond aanvoeren. In een serie blogs bespreken wij een aantal veelgebruikte ontslaggronden. In dit blog staat de zogenaamde ‘a-grond’ centraal: bedrijfseconomische redenen.

Bedrijfseconomische redenen

In het eerste blog uit deze serie vertelden wij u meer over de wettelijke ontslaggronden. In daaropvolgende blogs bespraken wij de ontslaggronden verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer en verstoorde arbeidsrelatie. In dit blog sta ik stil bij een andere ontslaggrond uit artikel 7:669 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek: bedrijfseconomische redenen.

Een ontslag om bedrijfseconomische redenen kan aan de orde zijn als uw bedrijf in zwaar weer is terechtgekomen en u niet verwacht dat de financiële situatie op korte termijn zal verbeteren. De omstandigheden dwingen u dan om te reorganiseren. Maar ook als u verregaand gaat automatiseren of werkzaamheden gaat outsourcen, waardoor er functies verloren gaan, kan een ontslag om bedrijfseconomische redenen aan de orde zijn.

Voor een ontslag om bedrijfseconomische redenen moet u een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Daarbij moet u een aantal stappen doorlopen, verschillende formulieren invullen en het nodige kunnen aantonen dan wel toelichten. U leest er meer over in ons stappenplan. In dit stappenplan komt ook de ontslagvolgorde en het afspiegelingsbeginsel aan de orde. Daarover leest u meer in het blog ‘Reorganiseren: kan ik zelf bepalen wie ik ontsla?’.

Als uw wilt overgaan tot een ontslag om bedrijfseconomische redenen, adviseren wij u genoemde stappen zorgvuldig te doorlopen en, als u daar vragen over hebt, tijdig juridisch advies in te winnen. Daarmee kunt u vertraging en een onverhoopte afwijzing van de ontslagaanvraag door het UWV voorkomen.

Let op bij ontslag van 20 medewerkers of meer

Verwacht u binnen drie maanden 20 medewerkers of meer te ontslaan? Dan kan er sprake zijn van collectief ontslag, waardoor de Wet melding collectief ontslag (WMCO) van toepassing is. U moet het collectief ontslag dan bij het UWV en de vakbonden melden. Ook moet u de ondernemingsraad (als die er is) om advies vragen en met de vakbonden overleggen over de voorgenomen ontslagen. Het is verstandig om in dit geval ook een sociaal plan op te stellen.

Transitievergoeding

Ook bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen heeft de werknemer recht op transitievergoeding. Deze vergoeding kan hoger uitvallen op het moment dat u niet aan alle voorwaarden heeft voldaan.

Vaststellingsovereenkomst?

Een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen kan complex en tijdrovend zijn. Het verdient dus in veel gevallen de voorkeur om uw werknemer(s) een vaststellingsovereenkomst aan te bieden. Het kan verstandig zijn om daaraan voorafgaand wel alvast formeel een ontslagaanvraag bij het UWV in te dienen.

Vragen?

Heeft u hier vragen over? Of bijstand nodig bij uw reorganisatie? Neem dan gerust contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten