Verhuizen met kinderen na scheiding bij eenhoofdig gezag

Blog

Schenkeveld Advocaten - Father,And,Daughter,Are,Unpacking,Boxes,Together.,They,Have,A

Eerder heb ik  een blog geschreven over verhuizen met kinderen na een scheiding. Als ouders gezamenlijk gezag hebben, dan moet de ene ouder toestemming krijgen van de andere ouder om te mogen verhuizen. Hoe zit het als een verhuizende ouder alleen belast is met het gezag over de kinderen? En wat als een ouder zonder toestemming al verhuisd is?

Wat is eenhoofdig gezag?

Er kunnen omstandigheden zijn waarin het in het belang is van een kind dat één van de ouders het gezag heeft. Een van de redenen is dat de andere ouder zonder geldige reden al vaker geen toestemming heeft willen geven voor beslissingen die in het belang van een kind zijn. Of de situatie waarin de andere ouder gewoonweg “geen gehoor” geeft. Soms ook als de ouders niet in staat zijn samen beslissingen over hun kind te nemen, maar daar moet het kind dan aantoonbaar wel last van hebben. De ouder die alleen belast wil worden met het gezag moet hiervoor een verzoek indienen bij de rechtbank. De rechter zal dat verzoek beoordelen en een beslissing geven. Het is verplicht om u hierbij door een advocaat te laten bijstaan.

Verhuiscriteria bij eenhoofdig gezag

Inmiddels is er een heel aantal procedures gevoerd over verhuizingszaken, ook in gevallen waarin een oudere eenhoofdig gezag heeft. Bijvoorbeeld  een ouder die zonder toestemming verhuist of  een ouder die verhuist zonder de kinderen, waardoor een afgesproken zorgregeling wordt bemoeilijkt.

De rechtbanken blijven wel de “klassieke” verhuiscriteria toepassen, te weten:

 1. de noodzaak om te verhuizen;
 2. de mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid;
 3. de voorgestelde maatregelen en alternatieven om de gevolgen van de verhuizing voor zowel het minderjarige kind, als de andere ouder te verzachten en/of te compenseren;
 4. de mate waarin ouders nog met elkaar kunnen overleggen en communiceren;
 5. de rechten van het kind en de andere ouder op onverminderd contact met elkaar in een vertrouwde omgeving;
 6. verdeling van de zorgtaken en de continuïteit van de zorg;
 7. frequentie van het contact tussen het kind en de andere ouder voor en na de verhuizing;
 8. de leeftijd van het kind, de mening van het kind en de mate waarin het kind is geworteld in zijn omgeving, dan wel of het kind juist gewend is aan verhuizingen;
 9. de extra kosten van de omgang na de verhuizing.

Ouder met eenhoofdig gezag mag niet zo maar verhuizen

Op 15 oktober 2021 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan. De Hoge Raad heeft beslist dat de rechter de ouder met eenhoofdig gezag kan verplichten  om terug te verhuizen (met de kinderen), ook als de andere ouder op het tijdstip van de verhuizing geen gezag had. Dit is een behoorlijke doorbraak, nu hiervóór als criterium werd aangehouden dat ouders gezamenlijk gezag hebben.

Waar moet u op letten wanneer u wilt verhuizen met eenhoofdig gezag?

De hiervoor genoemde uitspraak van de Hoge Raad heeft een kentering met zich meegebracht en wel de volgende:

 • De met het gezag belaste ouder die met de kinderen wenst te verhuizen, heeft altijd de toestemming van de achterblijvende ouder nodig, ook al heeft de verhuizende ouder eenhoofdig gezag;
 • De gezaghebbende ouder die zonder de kinderen wenst te verhuizen met als gevolg dat de lopende zorgregeling niet ongewijzigd kan worden voortgezet, heeft eveneens de toestemming van de andere gezaghebbende ouder nodig;
 • Sneller dan voorheen kan worden beslist dat een inmiddels verhuisde ouder met eenhoofdig gezag zonder toestemming van de andere ouder wordt gelast terug te verhuizen.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Annet Lunshof.