Blogs in Personen- en familierecht

Kennis
Wettelijke indexering alimentatie 2024 is 6,2%
Betaalt of ontvangt u partner- of kinderalimentatie? Ieder jaar worden alle alimentatiebedragen, zowel kinderalimentatie als partneralimentatie, verhoogd met de wettelijke indexering. De wettelijke indexering voor 2024 is vastgesteld op 6,2%.
Wanneer en hoe krijg ik als vader ouderlijk gezag over mijn kind?
Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder ten tijde van de geboorte van het kind, dan heeft u automatisch gezamenlijk met de moeder het gezag over het kind. Als ongehuwde en niet-geregistreerde partner bent u niet automatisch de juridisch ouder van uw kind en u heeft daar niet automatisch het gezag over. Hoe kunt u dit regelen?
Toestemming nodig van ex-(partner) voor vakantie of identiteitsbewijs voor uw kind?
Wilt u met uw minderjarige kind naar het buitenland reizen en heeft uw kind (nog) een andere gezaghebbende ouder? U heeft dan toestemming nodig van die gezaghebbende ouder. Ook voor het aanvragen van een identiteitsbewijs voor uw kind, heeft u dan toestemming nodig. Wat kunt u doen als de andere gezaghebbende ouder geen toestemming verleent?
Partneralimentatie: twee opvallende uitspraken
Over partneralimentatie wordt nog altijd veel gediscussieerd – en geprocedeerd. Onlangs deden de rechtbank Amsterdam en het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden twee opvallende uitspraken, die ik in deze blog graag met u deel.
De berekening van partneralimentatie wijzigt in 2023
Met ingang van 1 januari 2023 - over enkele weken dus al - wordt partneralimentatie anders berekend, althans wat de post woonlasten betreft. Voorheen hanteerden rechtbanken en advocaten bij de berekening altijd de werkelijke woonlasten van beide partijen. Met ingang van 1 januari a.s. zal met een vast bedrag (het woonbudget) worden gerekend.
Partneralimentatie uitsluiten in huwelijkse voorwaarden, mag dat?
Als u en uw partner uit elkaar gaan, verandert er veel op financieel gebied. Het kan goed zijn dat één van u niet genoeg verdient om in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. In dit geval heeft de ander de plicht om bij te dragen in de vorm van partneralimentatie. Kunt u op voorhand al met elkaar afspreken dat u afziet van partneralimentatie en deze afspraak vastleggen in de huwelijkse voorwaarden?
Verhuizen met kinderen na scheiding bij eenhoofdig gezag
Eerder heb ik  een blog geschreven over verhuizen met kinderen na een scheiding. Als ouders gezamenlijk gezag hebben, dan moet de ene ouder toestemming krijgen van de andere ouder om te mogen verhuizen. Hoe zit het als een verhuizende ouder alleen belast is met het gezag over de kinderen? En wat als een ouder zonder toestemming al verhuisd is?
Wettelijke indexering alimentatie 2023 is 3,4%
Betaalt of ontvangt u partner- of kinderalimentatie? Ieder jaar worden de bedragen van de alimentatie verhoogd met de wettelijke indexering. De wettelijke indexering voor 2023 is vastgesteld op 3,4%.
Wat gebeurt er met de letselschade-uitkering bij een scheiding?
Als u schade hebt geleden door een ongeval, kunt u een schadevergoeding krijgen voor zowel uw materiële schade als uw immateriële schade. Maar wat gebeurt er met zo’n vergoeding als u besluit te gaan scheiden? Moet u hem dan delen met uw ex-partner?
Huwelijkse voorwaarden bij scheiden: heeft u een periodiek en/of een finaal verrekenbeding?
Als u gaat scheiden en u heeft met uw echtgeno(o)t(e) huwelijkse voorwaarden opgesteld, is het voor de financiële afwikkeling van de scheiding zeer van belang wat voor voorwaarden dat precies zijn. In dit artikel leest u er meer over.