Overheidsrecht

De bewijslastverdeling bij de Dienstenrichtlijn

20/02/20 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 7 minuten
De Europese Dienstenrichtlijn heeft betrekking op allerlei diensten, waaronder detailhandel, toerisme, en de vrijetijdssector. In toenemende mate wordt in procedures door partijen een beroep gedaan op deze richtlijn. Als een partij stelt dat een planregel uit een bestemmingsplan niet in overeenstemming is met de ...
Lees verder

Kappen van bomen toegestaan of niet?

13/02/20 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 7 minuten
In een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam staat de vraag centraal of het de gemeente Amsterdam, ondanks verzet van buurtbewoners, is toegestaan om 110 bomen te kappen aan de rand van het Beatrixpark. In deze zaak treedt de gemeente Amsterdam op als privaatrechtelijk ...
Lees verder

Hoe zit het ook alweer? De verbintenissen uit de wet, de ongerechtvaardigde verrijking en onverschuldigde betaling

09/01/20 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 4 minuten
Veel verbintenissen tussen partijen ontstaan omdat partijen een overeenkomst met elkaar aangaan. Verbintenissen kunnen ook ontstaan door een gebeurtenis, bijvoorbeeld door de onrechtmatige daad, de onverschuldigde betaling of de ongerechtvaardigde verrijking. In deze bijdrage zal aan de hand van een recente uitspraak van de ...
Lees verder

Precariobelasting opleggen aan netbeheerder?

12/12/19 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 7 minuten
De rechtbank Gelderland beantwoordt in een gepubliceerde uitspraak van 30 oktober 2019 de vraag of de gemeente aan een netbeheerder een aanslag precariobelasting mag opleggen van € 2.239.879,20. De netbeheerder is van oordeel dat deze belasting niet kan worden opgelegd omdat er contractuele gedoogplicht ...
Lees verder