Blogs in Overheidsrecht

Kennis
Windhinder door hoogbouw
Bent u betrokken bij een project waarbij hoogbouw plaatsvindt? In dit blog ga ik in op de uitspraak van gisteren van de Afdeling over Buiksloterham 8e herziening. Ik bespreek aan welke norm windhinder door hoogbouw wordt getoetst, en of het doorschuiven van het onderzoek naar windhinder bij de omgevingsvergunning, aanvaardbaar is.
Nieuwe problemen bij ruimtelijke ordening: spuitzones
Naast stikstof speelt een nieuw probleem bij ruimtelijke ontwikkelingen, spuitzones. In dit blog leg ik uit:1. Wat is een spuitzone? 2. Wat is een veilige afstand voor spuitzones? 3. Wat is het probleem met spuitzones? 4. Is er een oplossing?
Stikstof: ‘Wat wel kan’
In het debat voorafgaand aan de recente verkiezingen, wees Caroline Van der Plas in antwoord op de vraag welke oplossingen voor stikstof de BBB ziet, naar het rapport van Remkes, ‘Wat wel kan’. Welke oplossingen voor stikstof staan in dat rapport? U leest het in dit artikel.
Intrekken onherroepelijke omgevingsvergunning voor windpark is mogelijk
In het klimaatakkoord uit 2019 is als doelstelling geformuleerd om de broeikasgasemissie in 2030 met 49 % te reduceren ten opzichte van 1990. Wind op zee of land kan bijdragen aan die doelstellingen. Dit kan door bijvoorbeeld met een bestemmingsplan en omgevingsvergunning een windpark mogelijk te maken. Het is daarbij belangrijk goed op Europese regels te letten. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland.
Verbod huisvesten arbeidsmigranten in strijd met discriminatieverbod
Gemeenten proberen op verschillende manieren om te gaan met de huisvesting van arbeidsmigranten. In dit geval was sprake van een verbod. Het huisvesten van arbeidsmigranten mag echter niet worden uitgesloten, zo blijkt uit een uitspraak van de Raad van State van 1 februari 2023.
Didam-arrest geldt ook bij pacht
Een overheidslichaam dient ook bij een voorgenomen verpachting van onroerend goed het Didam-arrest in acht te nemen en een selectieprocedure te organiseren. Het Didam-arrest kan zelfs voor de overheid een verweer opleveren tegen het bestaan van een pachtovereenkomst. Dit is op 10 januari 2023 bepaald door de pachtkamer van de rechtbank Noord-Nederland.
Ontbinding koopovereenkomst in verband met levering van ondeugdelijke mondkapjes aan de Staat
Afgelopen periode is er veel ophef geweest over de mondkapjesdeal met Van Lienden. Helaas heeft de Staat ook met andere partijen geschillen over mondkapjes. In een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Holland stond de vraag centraal of de Staat een koopovereenkomst inzake mondkapjes terecht heeft ontbonden omdat de mondkapjes ondeugdelijk waren.
Let op! Ook een bestemmingsplan moet evenredig zijn
Als u een woningbouwontwikkeling mogelijk wilt maken of u wilt uw bedrijfsvoering uitbreiden dan kan het zijn dat daarvoor een nieuw bestemmingsplan door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. Eenmaal vastgesteld gaan vaak omwonenden of belangenorganisaties naar de rechter om de mogelijke ontwikkeling tegen te houden. Hoe kijkt de rechter dan naar een bestemmingsplan? Een uitspraak van 7 december 2022 van de Raad van State geeft nieuw inzicht.
Leidt verboden onderverhuur per definitie tot ontbinding van de huurovereenkomst?
Het is normaal gesproken verboden om een woning onder te verhuren. Omdat dit als een belangrijke verplichting van de huurder wordt gezien, kan de verhuurder bij overtreding hiervan de huurovereenkomst in de meeste gevallen ontbinden. Maar niet in alle gevallen.
Overlast van huurder: wat kan de verhuurder doen?
Met enige regelmaat worden verhuurders geconfronteerd met huurders die overlast veroorzaken. Bij overlast kunt u denken aan geuroverlast, maar ook aan bijvoorbeeld geluidsoverlast. Dit laatste was het geval in een recente uitspraak bij de rechtbank Midden-Nederland. Wat kunt u daar als verhuurder aan doen?