Overheidsrecht

Grensreconstructie van het Kadaster: wel of geen besluit in de zin van artikel 1:3 Awb?

25/06/20 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 4 minuten
Een besluit wordt in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) omschreven als: “een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling”. Een rechtshandeling wordt vervolgens gedefinieerd als: “een beslissing gericht op rechtsgevolg”. In een recente zaak bij de rechtbank Noord-Holland stond ...
Lees verder

Corona en projectontwikkeling: kunnen aannemingsovereenkomsten worden gewijzigd of ontbonden op grond van onvoorziene omstandigheden?

13/05/20 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 5 minuten
Zowel projectontwikkelaars, aannemers en opdrachtgevers waaronder gemeenten, worden vanwege de coronacrisis geconfronteerd met een beroep op onvoorziene omstandigheden waarbij de desbetreffende partij dan graag wil dat de overeenkomst wordt aangepast. De vraag is of een dergelijk beroep op zou kunnen gaan.
Lees verder

Nadeelcompensatie en het coronavirus

07/05/20 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 2 minuten
De overheid heeft vanwege het coronavirus vergaande maatregelen moeten nemen om de uitbraak van het virus te bestrijden. Veel ondernemers zijn genoodzaakt hun deuren te moeten sluiten of hun evenement te cancelen en lijden hierdoor enorme schade. Dit roept de vraag op of er ...
Lees verder