Topsport en onderwijs: wanneer kunt u een vrijstelling voor fysiek onderwijs aanvragen?

Blog

Schenkeveld Advocaten - volleyball

Heeft uw minderjarige kind een carrière als professioneel topsporter? En is het daarom eigenlijk geen optie om fysiek onderwijs te volgen? Dan kan uw kind onder voorwaarden een vrijstelling krijgen van de verplichting om aan fysiek onderwijs deel te nemen.

In plaats daarvan kan uw kind dan bijvoorbeeld online onderwijs volgen aan een erkende online school. U moet daarvoor wel voldoen aan een aantal voorwaarden uit de Leerplichtwet.

Vrijstelling fysiek onderwijs

U kunt bij de leerplichtambtenaar een vrijstelling aanvragen voor de verplichting om fysiek op school aanwezig te zijn. De Leerplichtwet biedt deze mogelijkheid als een leerling goede redenen heeft om geen fysiek onderwijs te volgen. Deze redenen kunnen verband houden met de specifieke onderwijsbehoeftes van de leerling, het gebrek aan passend onderwijs of met psychische nood, waardoor een leerling geen fysiek onderwijs kan volgen.

Onderwijsvorm

Het is wel goed om te weten dat de leerplichtambtenaar veel vrijheid krijgt om een eigen beslissing te nemen. Dit houdt in dat de leerplichtambtenaar op basis van de omstandigheden bepaalt of hij uw kind zal vrijstellen van het fysiek onderwijs. Het is daarom altijd verstandig om (in gezamenlijk overleg) in beeld te brengen hoe het online onderwijs vorm zal worden gegeven en bij welke onderwijsinstelling dit zal gebeuren. Uw kind blijft namelijk leerplichtig tot hij of zij 16 jaar is (daarna geldt eventueel nog een kwalificatieplicht). Tot die tijd moet uw kind dus ingeschreven staan bij een erkende onderwijsinstelling.

NOC*NSF-status of een KNVB-beloftestatus voor jeugdige voetballers

Voor minderjarigen die op professioneel niveau voetballen kan de club bij de KNVB een formele beloftestatus aanvragen. Ook andere talentvolle sporters kunnen een Talentstatus of Topsportstatus aanvragen. Als een jongere over een dergelijke speciale status beschikt, kan op bepaalde punten worden afgeweken van de normale onderwijsregelgeving. Hiervoor moet uw kind wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Vragen over vrijstelling fysiek onderwijs?

Heeft u vragen over dit onderwerp of heeft u advies daarover nodig? Neem dan gerust contact met ons op. Zo kunnen onze specialisten  sportrecht en onderwijsrecht u helpen bij het in kaart brengen van de feitelijke situatie en de onderwijsbehoefte van uw kind. Ook kunnen we u adviseren over de onderwijsvorm die het beste aansluit bij de situatie van uw kind en het vrijstellingsverzoek voor u indienen. Wordt het verzoek onverhoopt afgewezen? Dan kunnen wij u bijstaan in de bezwaarschriftprocedure.