Blogs in Onderwijsrecht

Kennis
Topsport en onderwijs: wanneer kunt u een vrijstelling voor fysiek onderwijs aanvragen?
Heeft uw minderjarige kind een carrière als professioneel topsporter? En is het daarom eigenlijk geen optie om fysiek onderwijs te volgen? Dan kan uw kind onder voorwaarden een vrijstelling krijgen van de verplichting om aan fysiek onderwijs deel te nemen.
Geldt de Leerplichtwet voor uw kinderen bij verhuizing naar het buitenland?
U wilt – bijvoorbeeld in verband met werk – met uw minderjarige kinderen (tijdelijk) naar het buitenland verhuizen. Hoe zit het dan eigenlijk met de leerplicht van uw kinderen? Kunt u zomaar verhuizen naar het buitenland?
Ontbindingsverzoek van een school geweigerd wegens onvoldoende zorg voor scholing van leraar
In een recente uitspraak kreeg een school in het primair onderwijs nul op het rekest toen een ontbinding van de arbeidsovereenkomst werd gevraagd voor een onbevoegde groepsleerkracht.
Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren aangenomen
Op 8 november 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel tot normalisering van de rechtspositie voor ambtenaren.
Geen bekostiging islamitische school
De staatssecretaris van Onderwijs heeft terecht geweigerd een middelbare school in Den Haag te bekostigen van Stichting Islamitisch Onderwijs Amsterdam (SIO). Dat heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 28 september 2016 geoordeeld.
Valkuilen in het onderwijsrecht
Het onderwijsrecht is vastgelegd in een groot aantal uitgebreide en complexe regels. De hoeveelheid specifieke wet- en regelgeving is enorm. Verder zijn er grote verschillen tussen bijvoorbeeld regelgeving met betrekking tot het openbaar en het bijzonder onderwijs. Ook in het voortgezet onderwijs zie je dat terug. Dat leidt soms tot verrassende uitkomsten in procedures, omdat scholen en zelfs rechters niet goed weten welke specifieke regels in een concreet geval gelden.
Het pesten op school gaat gewoon door
Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer doet onderzoek naar pesten op school. Tijdens een interview voor Radio 1 op 13 september 2016 tilde mevrouw Kalverboer een tipje van de sluier over haar bevindingen op. Ondanks de pestprotocollen van scholen blijkt haar dat kinderen nog steeds te vaak worden gepest.