Blogs in Privacyrecht

Kennis
Nieuw modelcontract voor internationale doorgifte van persoonsgegevens
Geeft uw bedrijf persoonsgegevens door naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER)? En gebruikt u daarbij een modelcontract van de Europese Commissie? Dan moet u overstappen op een nieuw modelcontract of uw contract in lijn brengen met dit nieuwe modelcontract. U heeft daarvoor tot 27 december 2022  de tijd.
Hoe AVG-proof is uw organisatie? 6 zaken die u in ieder geval geregeld moet hebben
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In de praktijk merken wij dat veel bedrijven nog niet (volledig) AVG-compliant zijn. Bent u benieuwd hoe AVG-proof uw organisatie is? Aan de hand van onderstaande 6 vragen ziet u snel wat er nog moet gebeuren.
AVG: toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens
Vrijwel alle organisaties verwerken persoonsgegevens. Gaat u maar na: vrijwel alle bedrijven houden een klantenbestand bij, doen hun salarisadministratie of verwerken gegevens van websitebezoekers. Deze activiteiten spreken eigenlijk voor zich. Maar mógen die bedrijven dit ook doen? Schenkeveld Advocaten vertelt u er meer over.
Schadevergoeding bij schending privacyregels (AVG)
Door de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de privacywetgeving ingrijpend veranderd. Als een bestuursorgaan inbreuk maakt op deze regels kan voortaan ook een verzoek om schadevergoeding door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State worden behandeld.
Geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Wat zijn de rechten van betrokkenen onder de AVG?
In een reeks blogs vertel ik u meer over de rechten van betrokkenen onder de AVG. In dit blog vertel ik u meer over geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Wat houdt het in? Welke rechten hebben betrokkenen? En waar moeten organisaties op letten?
AVG: wat is het recht op beperking van de verwerking?
In een reeks blogs vertel ik u meer over de rechten van betrokkenen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit blog vertel ik u meer over het recht op beperking van de verwerking. Wat houdt dit recht precies in? En wat betekent het voor organisaties?
AVG en het recht van bezwaar
In een reeks blogs vertel ik u meer over de rechten van betrokkenen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit blog vertel ik u meer over het recht van bezwaar. Wat houdt dit recht precies in? En met welke verplichtingen moeten organisaties rekening houden?
AVG: het recht op dataportabiliteit
In een reeks blogs vertel ik u meer over de rechten van betrokkenen onder de AVG. In dit blog vertel ik u meer over het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dit wordt ook wel het recht op dataportabiliteit genoemd. Wat houdt dit recht precies in?
AVG: wat is het recht op rectificatie?
In een reeks blogs vertel ik u meer over de rechten van betrokkenen onder de AVG. In vorige blogs ging het over het recht op inzage en het recht om vergeten te worden. In dit blog vertel ik u meer over het recht op rectificatie. Wanneer kunt u rectificatie aanvragen en welke verplichtingen gelden er voor organisaties?
AVG: hoe ver gaat het recht om vergeten te worden?
In een reeks blogs vertel ik u meer over de rechten van betrokkenen onder de AVG. In het vorige blog ging het over het recht op inzage. In dit blog vertel ik u aan de hand van recente rechtspraak meer over het recht om vergeten te worden. Hoe ver gaat dit recht?