Blogs in Vastgoedrecht

Kennis
Windhinder door hoogbouw
Bent u betrokken bij een project waarbij hoogbouw plaatsvindt? In dit blog ga ik in op de uitspraak van gisteren van de Afdeling over Buiksloterham 8e herziening. Ik bespreek aan welke norm windhinder door hoogbouw wordt getoetst, en of het doorschuiven van het onderzoek naar windhinder bij de omgevingsvergunning, aanvaardbaar is.
(Ver)kopen van een verhuurde woning: waar moet u op letten?
Minister de Jonge heeft plannen om maximale huren in te voeren voor een groot deel van de vrije sector – de zogeheten middenhuur. Ook de verhoging van de vermogensbelasting op verhuurde woningen maakt verhuur onaantrekkelijk. Verkoop van de woning levert dan meer op. Waar moet u op letten als u een verhuurde woning koopt of verkoopt?
Ontwikkeling in huur van winkelruimte: ROZ-model huurovereenkomst na 10 jaar gewijzigd
Het gebeurt maar zelden, maar op 23 januari 2023 heeft de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) een nieuwe versie uitgebracht van de modelhuurovereenkomst voor middenstandbedrijfsruimtes in de zin van artikel 7:290 van het Burgerlijk Wetboek. Met andere woorden, een model - gezien als de veelgebruikte standaard binnen de branche – voor de (ver)huur van cafés, winkels, restaurants en ambachtsbedrijven. In deze blog neem ik graag de belangrijkste veranderingen met u door ten opzichte van het oude model (uit 2012).
Hoe ver reikt de waarschuwingsplicht van de aannemer?
Rust op de aannemer een waarschuwingsplicht als hij weet of behoort te weten dat voor de uitvoering van een werk een vergunning nodig is? In deze bijdrage bespreek ik, aan de hand van het arrest van de Hoge Raad van 25 november 2022, hoe ver de waarschuwingsplicht van de aannemer reikt.
Didam-arrest geldt ook bij pacht
Een overheidslichaam dient ook bij een voorgenomen verpachting van onroerend goed het Didam-arrest in acht te nemen en een selectieprocedure te organiseren. Het Didam-arrest kan zelfs voor de overheid een verweer opleveren tegen het bestaan van een pachtovereenkomst. Dit is op 10 januari 2023 bepaald door de pachtkamer van de rechtbank Noord-Nederland.
Leidt verboden onderverhuur per definitie tot ontbinding van de huurovereenkomst?
Het is normaal gesproken verboden om een woning onder te verhuren. Omdat dit als een belangrijke verplichting van de huurder wordt gezien, kan de verhuurder bij overtreding hiervan de huurovereenkomst in de meeste gevallen ontbinden. Maar niet in alle gevallen.
Overlast van huurder: wat kan de verhuurder doen?
Met enige regelmaat worden verhuurders geconfronteerd met huurders die overlast veroorzaken. Bij overlast kunt u denken aan geuroverlast, maar ook aan bijvoorbeeld geluidsoverlast. Dit laatste was het geval in een recente uitspraak bij de rechtbank Midden-Nederland. Wat kunt u daar als verhuurder aan doen?
Drie maanden huurachterstand niet meer voldoende voor ontbinding huurovereenkomst?
Een huurachterstand van drie maanden of meer was  – in de meeste gevallen – een tekortkoming om de huurovereenkomst met de huurder gerechtvaardigd te beëindigen. Daar lijkt met het besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening nu een einde aan te zijn gekomen, althans deze ‘vuistregel’ dient ten aanzien van de huur van woonruimte in ieder geval te worden genuanceerd.
De waarschuwingsplicht van de aannemer voor meerwerk
De Hoge Raad heeft op 1 juli jl. een belangrijk arrest gewezen over de waarschuwingsplicht van de aannemer voor de kosten van meerwerk. De Hoge Raad vindt dat de aannemer niet van tevoren duidelijk hoeft te maken hoe hoog die kosten zijn, als het de opdrachtgever duidelijk is dat het verrichten van het meerwerk extra kosten met zich meebrengt. De Hoge Raad vernietigt daarmee het eerdere arrest van 16 januari 2016 van het Gerechtshof Leeuwarden.
Omgevingsvergunning aangevraagd? Let op de vergunningvrije delen!
Als u een bouwwerk gaat bouwen, heeft u in principe een omgevingsvergunning nodig. Voor sommige bouwwerken is geen omgevingsvergunning nodig. Maar wat doet u als u vergunningvrije en vergunningplichtige delen tegelijkertijd gaat bouwen? In dit blog vertel ik u aan welke regels u zich moet houden en geef ik enkele tips.