Blogs in Vastgoedrecht

Kennis
Moet de (hypothecaire) geldlening nog worden terugbetaald?
In een geldleningsovereenkomst staat veelal vermeld in welke termijnen het geleende bedrag terug moet worden betaald. Wat als het geleende bedrag niet wordt terugbetaald of als er geen afspraak is gemaakt over de termijn van terugbetaling?
De Wet betaalbare huur: wat verandert er voor verhuurders?
Op (vermoedelijk) 1 juli 2024 zal de Wet betaalbare huur in werking treden. Wat zijn de doelen en hoofdlijnen van deze wet, waar moeten verhuurders rekening mee houden en wat verandert er voor huurders? Dat zal ik in deze blog bespreken.
Is een huurverhogingsbeding oneerlijk?
Verhuurders nemen in huurovereenkomsten voor woningen in de vrije sector vrijwel altijd een huurverhogingsbeding op. Met een dergelijk beding wordt de huurprijs boven op de standaard consumentenprijsindexering, met bijvoorbeeld 3% of 5% verhoogd. In de praktijk is de afgelopen tijd veel geprocedeerd over de vraag of een dergelijk beding
Omgevingswet voor het eerst toegepast
Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet inwerking getreden. Deze wet is de opvolger van een flink aantal wetten waaronder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Op 20 februari 2024 is door de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant voor het eerst uitspraak gedaan over toepassing.
Wetsvoorstel Betaalbare Huur
Om huurders te beschermen tegen te hoge huurprijzen is het wetsvoorstel Betaalbare huur ingebracht met als doel om betaalbare huurwoningen in het middensegment te gaan reguleren. In deze blog wordt nader ingegaan op de gevolgen van het wetsvoorstel Betaalbare Huur en de stand van zaken.
Wet goed verhuurderschap
Vanaf 1 juli 2023 is de Wet goed Verhuurderschap van kracht geworden met als doel om gemeenten de bevoegdheid te geven om op te treden tegen misstanden op de woninghuurmarkt. In deze blog wordt uiteengezet wat de gevolgen zijn van deze wet.
Circulair bouwen in de Omgevingswet: een duurzame revolutie?
De Omgevingswet (Ow) is per 1 januari 2024 in werking getreden. De ambitie vanuit de rijksoverheid is dat Nederland circulair is in 2050. Opmerkelijk is dat in de Omgevingswet circulair bouwen niet wordt genoemd. Welke artikelen uit de Omgevingswet zijn bruikbaar voor het circulair bouwen?
Wet vaste huurcontracten, wat betekent dat voor u?
Op 14 november 2023 heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘Wet vaste huurcontracten’. Kort gezegd maakt deze wet een einde aan de mogelijkheid om tijdelijke huurovereenkomsten aan te gaan en worden huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd weer de norm. In deze bijdrage leest u wat de belangrijkste gevolgen zijn van deze wet.
Windhinder door hoogbouw
Bent u betrokken bij een project waarbij hoogbouw plaatsvindt? In dit blog ga ik in op de uitspraak van gisteren van de Afdeling over Buiksloterham 8e herziening. Ik bespreek aan welke norm windhinder door hoogbouw wordt getoetst, en of het doorschuiven van het onderzoek naar windhinder bij de omgevingsvergunning, aanvaardbaar is.
(Ver)kopen van een verhuurde woning: waar moet u op letten?
Minister de Jonge heeft plannen om maximale huren in te voeren voor een groot deel van de vrije sector – de zogeheten middenhuur. Ook de verhoging van de vermogensbelasting op verhuurde woningen maakt verhuur onaantrekkelijk. Verkoop van de woning levert dan meer op. Waar moet u op letten als u een verhuurde woning koopt of verkoopt?